page 4 of 7

เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำ

| Science | 228 | 691 วันที่แล้ว

ไม่ควรแคะหูบ่อย ๆ

| Science | 206 | 691 วันที่แล้ว

ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน

| Science | 162 | 691 วันที่แล้ว

การหาวช่วยลดแรงกดดันได้

| Science | 197 | 691 วันที่แล้ว

ย้อมผมเป็นประจำทำลายสุขภาพ

| Science | 224 | 691 วันที่แล้ว

นอนตกหมอนไม่ควรฝืนบิดคอ

| Science | 190 | 691 วันที่แล้ว

ไม่ควรรีบเช็ดเหงื่อ

| Science | 181 | 691 วันที่แล้ว

ไม่ควรดูทีวีในขณะกินอาหาร

| Science | 179 | 691 วันที่แล้ว

นั่งนิ่ง ๆ ทำลายสุขภาพ

| Science | 190 | 691 วันที่แล้ว

หมากฝรั่งเป็นที่มาของโรค

| Science | 197 | 692 วันที่แล้ว

การนั่งหลับ มีแต่ผลเสีย

| Science | 390 | 692 วันที่แล้ว

นอนนาน ๆ ไม่ดีนะ

| Science | 198 | 692 วันที่แล้ว

ที่ที่ไม่มีเงา

| Science | 188 | 693 วันที่แล้ว

page 4 of 7


[1]
Adobe-PDF
700 D
[1]
Android
591 D
[40]
Animal
684 D
[1]
Apache
700 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
701 D
[1]
[3]
[1]
Database
700 D
[4]
[1]
Docker
595 D
[1]
Fruit
684 D
[2]
Git
487 D
[5]
HTML
487 D
[1]
Housework
689 D
[2]
IT
681 D
[2]
Imacro
701 D
[17]
Java
484 D
[1]
Java-Web
591 D
[1]
[2]
MQL5
513 D
[3]
MakeMoney
486 D
[18]
[1]
Maven
485 D
[1]
Mobile
698 D
[1]
NodeJs
486 D
[3]
Physics
482 D
[4]
PugJS
486 D
[2]
React
496 D
[132]
Science
683 D
[1]
[2]
Spring
485 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
650 D
[1]
WebLogic
682 D
[4]