page 4 of 7

เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำ

| Science | 279 | 839 วันที่แล้ว

ไม่ควรแคะหูบ่อย ๆ

| Science | 266 | 839 วันที่แล้ว

ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน

| Science | 207 | 839 วันที่แล้ว

การหาวช่วยลดแรงกดดันได้

| Science | 248 | 839 วันที่แล้ว

ย้อมผมเป็นประจำทำลายสุขภาพ

| Science | 266 | 839 วันที่แล้ว

นอนตกหมอนไม่ควรฝืนบิดคอ

| Science | 244 | 839 วันที่แล้ว

ไม่ควรรีบเช็ดเหงื่อ

| Science | 226 | 839 วันที่แล้ว

ไม่ควรดูทีวีในขณะกินอาหาร

| Science | 212 | 839 วันที่แล้ว

นั่งนิ่ง ๆ ทำลายสุขภาพ

| Science | 240 | 839 วันที่แล้ว

หมากฝรั่งเป็นที่มาของโรค

| Science | 244 | 840 วันที่แล้ว

การนั่งหลับ มีแต่ผลเสีย

| Science | 499 | 840 วันที่แล้ว

นอนนาน ๆ ไม่ดีนะ

| Science | 236 | 840 วันที่แล้ว

ที่ที่ไม่มีเงา

| Science | 229 | 841 วันที่แล้ว

page 4 of 7


[1]
Adobe-PDF
848 D
[1]
Android
739 D
[40]
Animal
832 D
[1]
Apache
848 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
849 D
[1]
[3]
[1]
Database
847 D
[4]
[1]
Docker
743 D
[1]
Fruit
832 D
[2]
Git
635 D
[5]
HTML
635 D
[1]
Housework
837 D
[2]
IT
829 D
[2]
Imacro
849 D
[17]
Java
632 D
[1]
Java-Web
739 D
[1]
[2]
MQL5
661 D
[3]
MakeMoney
634 D
[18]
[1]
Maven
633 D
[1]
Mobile
846 D
[1]
NodeJs
634 D
[3]
Physics
630 D
[4]
PugJS
634 D
[2]
React
644 D
[132]
Science
831 D
[1]
[2]
Spring
633 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
798 D
[1]
WebLogic
830 D
[4]