page 4 of 7

ทำไมชาวยิปซีต้องเร่ร่อน

| Science | 652 | 1092 วันที่แล้ว

ใครเป็นคนต้นคิดอาหารบุฟเฟต์

| Science | 357 | 1092 วันที่แล้ว

ทำไมชาวญี่ปุ่นนิยมกินปลาดิบ

| Science | 364 | 1094 วันที่แล้ว

เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำ

| Science | 366 | 1094 วันที่แล้ว

ไม่ควรแคะหูบ่อย ๆ

| Science | 363 | 1094 วันที่แล้ว

หายใจลึก ๆ มากเกินไป ใช่ว่าดี

| Science | 330 | 1094 วันที่แล้ว

ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน

| Science | 300 | 1094 วันที่แล้ว

การหาวช่วยลดแรงกดดันได้

| Science | 342 | 1094 วันที่แล้ว

ย้อมผมเป็นประจำทำลายสุขภาพ

| Science | 362 | 1094 วันที่แล้ว

นอนตกหมอนไม่ควรฝืนบิดคอ

| Science | 344 | 1094 วันที่แล้ว

ไม่ควรรีบเช็ดเหงื่อ

| Science | 331 | 1094 วันที่แล้ว

ไม่ควรดูทีวีในขณะกินอาหาร

| Science | 316 | 1095 วันที่แล้ว

นั่งนิ่ง ๆ ทำลายสุขภาพ

| Science | 344 | 1095 วันที่แล้ว

หมากฝรั่งเป็นที่มาของโรค

| Science | 349 | 1095 วันที่แล้ว

ไม่ควรเข้านอนทันทีหลังกินยา

| Science | 329 | 1096 วันที่แล้ว

การนั่งหลับ มีแต่ผลเสีย

| Science | 662 | 1096 วันที่แล้ว

นอนนาน ๆ ไม่ดีนะ

| Science | 333 | 1096 วันที่แล้ว

page 4 of 7


[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]