page 4 of 7

เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำ

| Science | 255 | 749 วันที่แล้ว

ไม่ควรแคะหูบ่อย ๆ

| Science | 234 | 749 วันที่แล้ว

ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน

| Science | 186 | 749 วันที่แล้ว

การหาวช่วยลดแรงกดดันได้

| Science | 222 | 749 วันที่แล้ว

ย้อมผมเป็นประจำทำลายสุขภาพ

| Science | 244 | 749 วันที่แล้ว

นอนตกหมอนไม่ควรฝืนบิดคอ

| Science | 220 | 749 วันที่แล้ว

ไม่ควรรีบเช็ดเหงื่อ

| Science | 199 | 749 วันที่แล้ว

ไม่ควรดูทีวีในขณะกินอาหาร

| Science | 196 | 749 วันที่แล้ว

นั่งนิ่ง ๆ ทำลายสุขภาพ

| Science | 211 | 749 วันที่แล้ว

หมากฝรั่งเป็นที่มาของโรค

| Science | 213 | 750 วันที่แล้ว

การนั่งหลับ มีแต่ผลเสีย

| Science | 443 | 750 วันที่แล้ว

นอนนาน ๆ ไม่ดีนะ

| Science | 223 | 750 วันที่แล้ว

ที่ที่ไม่มีเงา

| Science | 212 | 751 วันที่แล้ว

page 4 of 7


[1]
Adobe-PDF
758 D
[1]
Android
649 D
[40]
Animal
742 D
[1]
Apache
758 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
759 D
[1]
[3]
[1]
Database
758 D
[4]
[1]
Docker
654 D
[1]
Fruit
742 D
[2]
Git
545 D
[5]
HTML
545 D
[1]
Housework
747 D
[2]
IT
739 D
[2]
Imacro
759 D
[17]
Java
542 D
[1]
Java-Web
649 D
[1]
[2]
MQL5
571 D
[3]
MakeMoney
544 D
[18]
[1]
Maven
543 D
[1]
Mobile
756 D
[1]
NodeJs
544 D
[3]
Physics
540 D
[4]
PugJS
544 D
[2]
React
554 D
[132]
Science
741 D
[1]
[2]
Spring
543 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
709 D
[1]
WebLogic
740 D
[4]