page 4 of 7

เปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นประจำ

| Science | 306 | 909 วันที่แล้ว

ไม่ควรแคะหูบ่อย ๆ

| Science | 299 | 909 วันที่แล้ว

ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอน

| Science | 229 | 909 วันที่แล้ว

การหาวช่วยลดแรงกดดันได้

| Science | 278 | 909 วันที่แล้ว

ย้อมผมเป็นประจำทำลายสุขภาพ

| Science | 296 | 909 วันที่แล้ว

นอนตกหมอนไม่ควรฝืนบิดคอ

| Science | 281 | 909 วันที่แล้ว

ไม่ควรรีบเช็ดเหงื่อ

| Science | 257 | 909 วันที่แล้ว

ไม่ควรดูทีวีในขณะกินอาหาร

| Science | 242 | 910 วันที่แล้ว

นั่งนิ่ง ๆ ทำลายสุขภาพ

| Science | 273 | 910 วันที่แล้ว

หมากฝรั่งเป็นที่มาของโรค

| Science | 272 | 910 วันที่แล้ว

การนั่งหลับ มีแต่ผลเสีย

| Science | 546 | 911 วันที่แล้ว

นอนนาน ๆ ไม่ดีนะ

| Science | 271 | 911 วันที่แล้ว

ที่ที่ไม่มีเงา

| Science | 256 | 911 วันที่แล้ว

page 4 of 7


[1]
Adobe-PDF
918 D
[1]
Android
809 D
[40]
Animal
902 D
[1]
Apache
918 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
919 D
[1]
[3]
[1]
Database
918 D
[4]
[1]
Docker
814 D
[1]
Fruit
902 D
[2]
Git
705 D
[5]
HTML
705 D
[1]
Housework
907 D
[2]
IT
899 D
[2]
Imacro
919 D
[17]
Java
702 D
[1]
Java-Web
809 D
[1]
[2]
MQL5
731 D
[3]
MakeMoney
704 D
[18]
[1]
Maven
703 D
[1]
Mobile
916 D
[1]
NodeJs
705 D
[3]
Physics
700 D
[4]
PugJS
705 D
[2]
React
714 D
[132]
Science
901 D
[1]
[2]
Spring
703 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
869 D
[1]
WebLogic
900 D
[4]