การจัดการกับ Sheet ใน Excel

| Microsoft-Excel | 788 | 1013 วันที่แล้ว
บทนี้เรามาดูวิธีการจัดการกับ Sheet ใน Excel กันครับ ซึ่ง Sheet เป็นส่วนสำคัญเพราะเอาไว้แยกงานออกจากกัน และจัดการได้ง่าย เรามาดูวิธีกันครับ

การเพิ่ม Sheet ใน Excel

การเพิ่ม Sheet ใน Excel นั้นให้กดตรงรูปแผ่นกระดาษแล้วมีเครื่องหมายเป็นรูปดอกจันทร์ หรือกด Shift + F11 ตามรูปด้านล่าง

การเปลี่ยนชื่อ Sheet ใน Excel

การเปลี่ยนชื่อ Sheet ใน Excel นั้นให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อของ Sheet หรือคลิกขวาแล้วเลือก Rename ตามรูปด้านล่าง

การย้ายตำแหน่งของ Sheet ใน Excel

การย้ายตำแหน่งของ Sheet นั้นให้ทำการคลิกแล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ หรือทำการคลิกขวาแล้วเลือก Move or Copy ตามรูปด้านล่าง

การลบ Sheet ใน Excel

การลบ Sheet นั้นให้ทำการคลิกขวาที่ชื่อ Sheet แล้วเลือก Delete ตามรูปด้านล่าง
จะเห็นว่าการจัดการกับ Sheet นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]