การแปลงไฟล์ Excel ไปเป็นไฟล์ PDF

| Microsoft-Excel Adobe-PDF | 594 | 878 วันที่แล้ว
บทความนี้ผมต้องการเปลี่ยนไฟล์ Excel ไปเป็นไฟล์ PDF ครับ ซึ่งบางครั้งไฟล์ Excel ก็ไม่ตอบโจทย์ที่เราต้องการ เช่น ต้องการไฟล์ที่ไม่ให้แก้ไขได้ ต้องแปลงเป็น PDF สำหรับเอาไปปริ้น อะไรก็ตามแต่ เราไปดูวิธีทำกันเลย

เริ่มแรกผมมีไฟล์ Excel ที่ต้องการแปลง ซึ่งมีข้อมูล ตามตัวอย่างรูปด้านล่างครับ

จะเห็นว่าในตัวอย่างผมใช้ Excel 2016 และมีข้อมูลในนั้นคือ www.howtoclicks.com จากนั้นผมก็ต้องการแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF ผมจะทำการกดที่ File แล้วเลือก Save As จากนั้นผมจะทำการบันทึกลงในเครื่องนะคับ ผมจะใช้ This Pc ตามรูปด้านล่างครับ
เมื่อกดแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Save As ขึ้นมาครับ จากนั้น ให้เราเลือกที่เก็บ และส่วนที่สำคัญที่สุด ตรง Save as type ให้เราเลือกเป็นไฟล์ PDF คับ ตามรูปด้านล่าง
จากนั้นก็กด Save ได้เลยครับ แค่นี้เราก็ได้ไฟล์ PDF ที่ต้องการแล้ว จะได้ผลลัพธ์ตามรูปด้านล่างครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
878 D
[1]
Android
769 D
[40]
Animal
862 D
[1]
Apache
878 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
879 D
[1]
[3]
[1]
Database
877 D
[4]
[1]
Docker
773 D
[1]
Fruit
862 D
[2]
Git
665 D
[5]
HTML
665 D
[1]
Housework
867 D
[2]
IT
859 D
[2]
Imacro
879 D
[17]
Java
662 D
[1]
Java-Web
769 D
[1]
[2]
MQL5
691 D
[3]
MakeMoney
664 D
[18]
[1]
Maven
663 D
[1]
Mobile
876 D
[1]
NodeJs
664 D
[3]
Physics
660 D
[4]
PugJS
664 D
[2]
React
674 D
[132]
Science
861 D
[1]
[2]
Spring
663 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
828 D
[1]
WebLogic
860 D
[4]