วิธีการซ่อนและการแสดงตัวหนังสือในเอกสาร Microsoft Word

| Microsoft-Word | 506 | 977 วันที่แล้ว

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการซ่อนและการแสดงตัวหนังสือในเอกสาร Microsoft Word กันครับ ซึ่งการซ่อนและการแสดงนั้น ใครก็ได้สามารถดูได้ เมื่อเปิดการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ เรามาดูวิธีทำกันเลย

การซ่อนตัวหนังสือใน Microsoft Wrod

อันดับแรกให้เราเลือกตัวหนังสือที่ต้องการจะซ่อน จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Font… ดังรูปด้านล่าง
จะปรากฎหน้าต่างเกี่ยวกับการจัดการตัวหนังสือขึ้นมา ให้ติ๊กหน้าช่องสีเหลี่ยมตรงคำว่า Hidden ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่าตัวหนังสือจะหายไป

การแสดงตัวหนังสือใน Microsoft Word

ส่วนการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ใน Microsoft Word นั้น ให้เราไปที่ File จากนั้นเลือก Option ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Option ขึ้นมา ให้เราไปที่แท็บ Display จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง Hidden Text ตามรูปด้านล่าง
จะเห็นว่าตัวหนังสือที่ซ่อนไว้ได้แสดงออกมา
สังเกตดูว่าตัวหนังสือที่ถูกซ่อนไว้จะมีเส้นประอยู่ใต้ข้อความนั้นด้วย ดังรูปข้างบนเปรียบเทียบตัวหนังสือระหว่างตัวหนังสือที่ถูกซ่อนกับตัวหนังสือปกติ
comments

[1]
Adobe-PDF
976 D
[1]
Android
867 D
[40]
Animal
960 D
[1]
Apache
976 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
977 D
[1]
[3]
[1]
Database
976 D
[4]
[1]
Docker
872 D
[1]
Fruit
960 D
[2]
Git
763 D
[5]
HTML
763 D
[1]
Housework
965 D
[2]
IT
957 D
[2]
Imacro
977 D
[17]
Java
760 D
[1]
Java-Web
867 D
[1]
[2]
MQL5
789 D
[3]
MakeMoney
762 D
[18]
[1]
Maven
761 D
[1]
Mobile
974 D
[1]
NodeJs
763 D
[3]
Physics
758 D
[4]
PugJS
763 D
[2]
React
772 D
[132]
Science
959 D
[1]
[2]
Spring
761 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
927 D
[1]
WebLogic
958 D
[4]