วิธีการซ่อนและการแสดงตัวหนังสือในเอกสาร Microsoft Word

| Microsoft-Word | 595 | 1104 วันที่แล้ว

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการซ่อนและการแสดงตัวหนังสือในเอกสาร Microsoft Word กันครับ ซึ่งการซ่อนและการแสดงนั้น ใครก็ได้สามารถดูได้ เมื่อเปิดการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ เรามาดูวิธีทำกันเลย

การซ่อนตัวหนังสือใน Microsoft Wrod

อันดับแรกให้เราเลือกตัวหนังสือที่ต้องการจะซ่อน จากนั้นคลิกขวา แล้วเลือก Font… ดังรูปด้านล่าง
จะปรากฎหน้าต่างเกี่ยวกับการจัดการตัวหนังสือขึ้นมา ให้ติ๊กหน้าช่องสีเหลี่ยมตรงคำว่า Hidden ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่าตัวหนังสือจะหายไป

การแสดงตัวหนังสือใน Microsoft Word

ส่วนการแสดงตัวหนังสือที่ถูกซ่อนอยู่ใน Microsoft Word นั้น ให้เราไปที่ File จากนั้นเลือก Option ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Option ขึ้นมา ให้เราไปที่แท็บ Display จากนั้นติ๊กถูกที่ช่อง Hidden Text ตามรูปด้านล่าง
จะเห็นว่าตัวหนังสือที่ซ่อนไว้ได้แสดงออกมา
สังเกตดูว่าตัวหนังสือที่ถูกซ่อนไว้จะมีเส้นประอยู่ใต้ข้อความนั้นด้วย ดังรูปข้างบนเปรียบเทียบตัวหนังสือระหว่างตัวหนังสือที่ถูกซ่อนกับตัวหนังสือปกติ
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
889 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
889 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1053 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]