การเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar

| Microsoft-Windows | 343 | 981 วันที่แล้ว
สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar กันครับ ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งของแต่ละคน อาจจะขึ้นอยู่กับงาน เช่น บางงานต้องการเนื้อที่หน้าจอต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar อาจจะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น หรือการเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะทำให้ใช้งานถนัดขึ้นของแต่ละคน หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเพื่อความเท่ หรือไม่เหมือนใครก็ตาม แต่เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันครับ

ขั้นตอนแรกให้เราทำการปลดล็อก Taskbar ก่อนเพื่อให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ โยคลิกขวาที่ Taskbar จากนั้นเลือก Lock the taskbar ถ้ามีลูกศรอยู่ข้างหน้าแสดงว่าล็อกอยู่ แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าปลดล็อกแล้ว ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้แล้วเราสามารถปรับตำแหน่งได้โดยคลิกแล้วลากย้ายไปตำแหน่งตามต้องการ
comments

[1]
Adobe-PDF
980 D
[1]
Android
871 D
[40]
Animal
964 D
[1]
Apache
980 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
981 D
[1]
[3]
[1]
Database
980 D
[4]
[1]
Docker
875 D
[1]
Fruit
964 D
[2]
Git
767 D
[5]
HTML
767 D
[1]
Housework
969 D
[2]
IT
961 D
[2]
Imacro
981 D
[17]
Java
764 D
[1]
Java-Web
871 D
[1]
[2]
MQL5
793 D
[3]
MakeMoney
766 D
[18]
[1]
Maven
765 D
[1]
Mobile
978 D
[1]
NodeJs
766 D
[3]
Physics
762 D
[4]
PugJS
766 D
[2]
React
776 D
[132]
Science
963 D
[1]
[2]
Spring
765 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
930 D
[1]
WebLogic
962 D
[4]