การเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar

| Microsoft-Windows | 470 | 1163 วันที่แล้ว
สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar กันครับ ซึ่งการเปลี่ยนตำแหน่งของแต่ละคน อาจจะขึ้นอยู่กับงาน เช่น บางงานต้องการเนื้อที่หน้าจอต่างกัน ดังนั้นการเปลี่ยนตำแหน่งของ Taskbar อาจจะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้น หรือการเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะทำให้ใช้งานถนัดขึ้นของแต่ละคน หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเพื่อความเท่ หรือไม่เหมือนใครก็ตาม แต่เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันครับ

ขั้นตอนแรกให้เราทำการปลดล็อก Taskbar ก่อนเพื่อให้เปลี่ยนตำแหน่งได้ โยคลิกขวาที่ Taskbar จากนั้นเลือก Lock the taskbar ถ้ามีลูกศรอยู่ข้างหน้าแสดงว่าล็อกอยู่ แต่ถ้าไม่มีแสดงว่าปลดล็อกแล้ว ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้แล้วเราสามารถปรับตำแหน่งได้โดยคลิกแล้วลากย้ายไปตำแหน่งตามต้องการ
comments

[1]
AGI
58 D
[1]
Adobe-PDF
1162 D
[1]
Android
1053 D
[2]
Angular
36 D
[40]
Animal
1146 D
[1]
Apache
1162 D
[1]
[4]
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1163 D
[2]
CMS-SMF
1163 D
[1]
[4]
[1]
[3]
[1]
Database
1162 D
[4]
[1]
DeAI
23 D
[1]
DeData
23 D
[1]
DeFi
23 D
[2]
Docker
53 D
[2]
[1]
Forex
20 D
[1]
Fruit
1147 D
[1]
General
44 D
[2]
Git
949 D
[6]
HTML
53 D
[1]
Health
48 D
[1]
Housework
1151 D
[2]
IT
1143 D
[2]
Imacro
1163 D
[20]
Java
25 D
[1]
Java-Web
1053 D
[2]
[2]
MQL5
975 D
[3]
MakeMoney
948 D
[18]
[1]
[1]
Maven
947 D
[5]
[1]
Mobile
1160 D
[2]
NGINX
36 D
[2]
NodeJs
53 D
[1]
Oracle
53 D
[3]
Physics
944 D
[4]
PugJS
949 D
[2]
React
958 D
[132]
Science
1145 D
[2]
[5]
Spring
36 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1113 D
[1]
WebLogic
1144 D
[4]