เลขนัยสำคัญ (Significant figure)

| Physics | 1092 | 885 วันที่แล้ว
เลขนัยสำคัญ คือ ปริมาณที่ได้จากการวัด การทดลอง ปริมาณนี้จะบ่งบอกถึงความละเอียดของอุปกรณ์ ซึ่งมีผลต่อการชื่อถือและการยอมรับผลของการทดลอง ( ค่าจริง +ค่าประมาณ )
วิธีนับจำนวนเลขนัยสำคัญ
1. เลขทุกตัวที่ไม่ใช่ 0 เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น
	2.3	มีเลขนัยสคัญ 2 ตัว
	2.34	มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
	2.345	มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว
2. เลข 0 อยู่ระหว่างตัวเลขนัยสำคัญ เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น
	20.3	มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
	200.3	มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว
	2020.34	มีเลขนัยสำคัญ 6 ตัว
3. เลข 0 อยู่หลังจุดทศนิยมทางด้านขวามือ ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ (นับหมดทุกตัว) เช่น
	3.0	มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
	3.00	มีเลขนัยสำคัญ 3 ตัว
4. เลข 0 อยู่ซ้ายมือไม่เป็นเลขนัยสำคัญ
	0.20	มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
	0.0021	มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว
5. เลข 10 ยกกำลังไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ
	2.5 x 103	มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว

การบวก ลบ คูณและหารเลขนัยสำคัญ
การบวก ลบ เลขนัยสำคัญ คิดเหมือนการบวกและการลบเลขทั่ว ๆ ไป แต่เวลาตอบเลขหลังจุดทศนิยมให้ตอบเท้ากับจำนวน ตำแหน่งทศนิยมที่มีจำนวนน้อยที่สุด เช่น
2.3 + 3.42 + 4.112 = 9.832
2.3 จำนวนตำแหน่งทศนิยมน้อยที่สุด คำตอบจริงควรตอบ 9.832 = 9.8
4.20 + 1.6256 + 0.051 = 5.8763
คำตอบจริงควรตอบ = 5.88 (ปัดก่อนตัดทิ้ง)

การคูณ หารเลขนัยสำคัญ คิดเหมือนการคูณและหารเลขทั่ว ๆไป แต่เวลาตอบดู จำนวนเลขนัยสำคัญที่เลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุด
จำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดมี 2 ตัว
4.1 x 1.5268 = 6.25908
คำตอบจริงควรตอบ = 6.3 (ปัดก่อนตัดทิ้ง)
3.23 x 1.2 = 3.876
คำตอบจริงควรตอบ = 3.9
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]