การติดตั้ง Joomla

| CMS-Joomla | 320 | 724 วันที่แล้ว
บทความนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง joomla กัน ก่อนอื่นให้เราไปดาวน์โหลด joomla มาจาก http://www.joomla.org/download.html

เมื่อได้แล้วให้เราแยกไฟล์มาใส่ folder ของเว็บของเรา จากนั้นก็เข้าหน้าเว็บได้เลย ในตัวอย่างนี้จะเก็บไว้ที่ localhost/howtoclicks-joomla ซึ่งรันบนเครื่อง จะได้ดังรูปด้านล่าง

ในส่วนของการตั้งค่าเว็บไซต์ ให้เรากรอกรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบบต้องการและที่ระบบอธิบายไว้ตามรูปภาพ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้กดต่อไป จะได้ดังรูปด้านล่าง
มาในส่วนของการตั้งค่าเกี่ยวกับฐานข้อมูล ให้เราใส่รายละเอียดของฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้แล้ว จากนั้นกดต่อไป
หน้าต่างต่อไปเป็นการแสดงภาพรวมของการติดตั้ง joomla ให้เราเช็ครายละเอียดต่าง ๆ เมื่อถูกต้องแล้วก็กดติดตั้ง เพื่อติดตั้งเว็บไซต์
หน้าต่างสุดท้ายเป็นตัวอย่างเว็บไซต์ หน้าเริ่มต้นเมื่อติดตั้ง joomla เสร็จ เราจะได้หน้าตาของเว็บไซต์ตามตัวอย่างดังรูป การจัดการอื่น ๆ เรามาดูกันในบทหน้าครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
723 D
[1]
Android
614 D
[40]
Animal
707 D
[1]
Apache
723 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
724 D
[1]
[3]
[1]
Database
723 D
[4]
[1]
Docker
619 D
[1]
Fruit
707 D
[2]
Git
510 D
[5]
HTML
510 D
[1]
Housework
712 D
[2]
IT
704 D
[2]
Imacro
724 D
[17]
Java
508 D
[1]
Java-Web
614 D
[1]
[2]
MQL5
536 D
[3]
MakeMoney
509 D
[18]
[1]
Maven
508 D
[1]
Mobile
721 D
[1]
NodeJs
510 D
[3]
Physics
505 D
[4]
PugJS
510 D
[2]
React
519 D
[132]
Science
706 D
[1]
[2]
Spring
508 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
674 D
[1]
WebLogic
705 D
[4]