การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 560 | 633 วันที่แล้ว
เอกสารบางประเภทจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น เอกสารบริษัทก็อาจจะต้องมีชื่อ มีชื่อหัวข้อในการทำงาน มีวันทีแสดงการทำงาน มีที่อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงขึ้นมาได้ทั้งบริเวณทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดังนั้น บทความนี้เราพาไปทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษกันครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert แล้วเลือก Header จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ใส่ Header ตามต้องการเลย ตามตัวอย่างผมได้ใส่รูป logo กับ ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็ได้ Header ตามต้องการแล้ว สำหรับการสร้างท้ายกระดาษ หรือ Footer นั้นก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Insert แล้วก็เลือก Footer ที่อยู่ใกล้ ๆ Header นั่นแหละ แล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็ใส่ Footer ตามต้องการได้เลย
comments

[1]
Adobe-PDF
848 D
[1]
Android
739 D
[40]
Animal
832 D
[1]
Apache
847 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
849 D
[1]
[3]
[1]
Database
847 D
[4]
[1]
Docker
743 D
[1]
Fruit
832 D
[2]
Git
635 D
[5]
HTML
635 D
[1]
Housework
837 D
[2]
IT
829 D
[2]
Imacro
849 D
[17]
Java
632 D
[1]
Java-Web
739 D
[1]
[2]
MQL5
661 D
[3]
MakeMoney
634 D
[18]
[1]
Maven
633 D
[1]
Mobile
846 D
[1]
NodeJs
634 D
[3]
Physics
630 D
[4]
PugJS
634 D
[2]
React
644 D
[132]
Science
831 D
[1]
[2]
Spring
633 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
798 D
[1]
WebLogic
830 D
[4]