การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 729 | 765 วันที่แล้ว
เอกสารบางประเภทจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น เอกสารบริษัทก็อาจจะต้องมีชื่อ มีชื่อหัวข้อในการทำงาน มีวันทีแสดงการทำงาน มีที่อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงขึ้นมาได้ทั้งบริเวณทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดังนั้น บทความนี้เราพาไปทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษกันครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert แล้วเลือก Header จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ใส่ Header ตามต้องการเลย ตามตัวอย่างผมได้ใส่รูป logo กับ ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็ได้ Header ตามต้องการแล้ว สำหรับการสร้างท้ายกระดาษ หรือ Footer นั้นก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Insert แล้วก็เลือก Footer ที่อยู่ใกล้ ๆ Header นั่นแหละ แล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็ใส่ Footer ตามต้องการได้เลย
comments

[1]
Adobe-PDF
980 D
[1]
Android
871 D
[40]
Animal
964 D
[1]
Apache
980 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
981 D
[1]
[3]
[1]
Database
980 D
[4]
[1]
Docker
875 D
[1]
Fruit
964 D
[2]
Git
767 D
[5]
HTML
767 D
[1]
Housework
969 D
[2]
IT
961 D
[2]
Imacro
981 D
[17]
Java
764 D
[1]
Java-Web
871 D
[1]
[2]
MQL5
793 D
[3]
MakeMoney
766 D
[18]
[1]
Maven
765 D
[1]
Mobile
978 D
[1]
NodeJs
766 D
[3]
Physics
762 D
[4]
PugJS
766 D
[2]
React
776 D
[132]
Science
963 D
[1]
[2]
Spring
765 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
930 D
[1]
WebLogic
962 D
[4]