การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 881 | 888 วันที่แล้ว
เอกสารบางประเภทจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น เอกสารบริษัทก็อาจจะต้องมีชื่อ มีชื่อหัวข้อในการทำงาน มีวันทีแสดงการทำงาน มีที่อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงขึ้นมาได้ทั้งบริเวณทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดังนั้น บทความนี้เราพาไปทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษกันครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert แล้วเลือก Header จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ใส่ Header ตามต้องการเลย ตามตัวอย่างผมได้ใส่รูป logo กับ ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็ได้ Header ตามต้องการแล้ว สำหรับการสร้างท้ายกระดาษ หรือ Footer นั้นก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Insert แล้วก็เลือก Footer ที่อยู่ใกล้ ๆ Header นั่นแหละ แล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็ใส่ Footer ตามต้องการได้เลย
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
889 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
889 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1053 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]