การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 383 | 485 วันที่แล้ว
เอกสารบางประเภทจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น เอกสารบริษัทก็อาจจะต้องมีชื่อ มีชื่อหัวข้อในการทำงาน มีวันทีแสดงการทำงาน มีที่อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงขึ้นมาได้ทั้งบริเวณทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดังนั้น บทความนี้เราพาไปทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษกันครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert แล้วเลือก Header จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ใส่ Header ตามต้องการเลย ตามตัวอย่างผมได้ใส่รูป logo กับ ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็ได้ Header ตามต้องการแล้ว สำหรับการสร้างท้ายกระดาษ หรือ Footer นั้นก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Insert แล้วก็เลือก Footer ที่อยู่ใกล้ ๆ Header นั่นแหละ แล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็ใส่ Footer ตามต้องการได้เลย
comments

[1]
Adobe-PDF
700 D
[1]
Android
591 D
[40]
Animal
684 D
[1]
Apache
700 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
701 D
[1]
[3]
[1]
Database
700 D
[4]
[1]
Docker
595 D
[1]
Fruit
684 D
[2]
Git
487 D
[5]
HTML
487 D
[1]
Housework
689 D
[2]
IT
681 D
[2]
Imacro
701 D
[17]
Java
484 D
[1]
Java-Web
591 D
[1]
[2]
MQL5
513 D
[3]
MakeMoney
486 D
[18]
[1]
Maven
485 D
[1]
Mobile
698 D
[1]
NodeJs
486 D
[3]
Physics
482 D
[4]
PugJS
486 D
[2]
React
496 D
[132]
Science
683 D
[1]
[2]
Spring
485 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
650 D
[1]
WebLogic
682 D
[4]