การกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 473 | 543 วันที่แล้ว
เอกสารบางประเภทจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น เอกสารบริษัทก็อาจจะต้องมีชื่อ มีชื่อหัวข้อในการทำงาน มีวันทีแสดงการทำงาน มีที่อยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถแสดงขึ้นมาได้ทั้งบริเวณทั้งหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ดังนั้น บทความนี้เราพาไปทำหัวกระดาษและท้ายกระดาษกันครับ

เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมา จากนั้นไปที่ Insert แล้วเลือก Header จากนั้นก็เลือกรูปแบบที่ต้องการ ตามรูปด้านล่าง

เมื่อได้รูปแบบที่ต้องการแล้ว จากนั้นก็ใส่ Header ตามต้องการเลย ตามตัวอย่างผมได้ใส่รูป logo กับ ตัวอักษร เมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ตามรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็ได้ Header ตามต้องการแล้ว สำหรับการสร้างท้ายกระดาษ หรือ Footer นั้นก็สามารถทำได้ โดยไปที่ Insert แล้วก็เลือก Footer ที่อยู่ใกล้ ๆ Header นั่นแหละ แล้วก็เลือกรูปแบบแล้วก็ใส่ Footer ตามต้องการได้เลย
comments

[1]
Adobe-PDF
758 D
[1]
Android
649 D
[40]
Animal
742 D
[1]
Apache
758 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
759 D
[1]
[3]
[1]
Database
758 D
[4]
[1]
Docker
654 D
[1]
Fruit
742 D
[2]
Git
545 D
[5]
HTML
545 D
[1]
Housework
747 D
[2]
IT
739 D
[2]
Imacro
759 D
[17]
Java
542 D
[1]
Java-Web
649 D
[1]
[2]
MQL5
571 D
[3]
MakeMoney
544 D
[18]
[1]
Maven
543 D
[1]
Mobile
756 D
[1]
NodeJs
544 D
[3]
Physics
540 D
[4]
PugJS
544 D
[2]
React
554 D
[132]
Science
741 D
[1]
[2]
Spring
543 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
709 D
[1]
WebLogic
740 D
[4]