วิธีการลบภาษาใน Joomla

| CMS-Joomla | 504 | 983 วันที่แล้ว

การถอนการติดตั้งภาษาไทยใน joomla หรือวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั้งไปแล้ว (how to uninstall language pack in joomla)

จากบทความที่แล้วเรื่อง การติดตั้งภาษาไทยใน joomla กันไปแล้ว บทความนี้เรามาดูวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั­้งไปแล้วกันบ้าง ซึ่งอันดับแรกเลยก็เข้าสู่ระบบก่อน โดยไปที่ administrator จากนั้นให้ไปดูในส่วนของ Extension - Extension Manage ไปในส่วนของ Manage ให้ลบในส่วนของ Thai Language Pack ออก ให้เลือก Thai Language Pack จากนั้นกด Uninstall ตามรูปด้านล่าง

แค่นี้ภาษาที่เราเคยติดตั้งไปแล้วก็ได้ถูกลบออกเป็นที่เรียบร้อยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
982 D
[1]
Android
873 D
[40]
Animal
966 D
[1]
Apache
982 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
983 D
[1]
[3]
[1]
Database
982 D
[4]
[1]
Docker
877 D
[1]
Fruit
966 D
[2]
Git
769 D
[5]
HTML
769 D
[1]
Housework
971 D
[2]
IT
963 D
[2]
Imacro
983 D
[17]
Java
766 D
[1]
Java-Web
873 D
[1]
[2]
MQL5
795 D
[3]
MakeMoney
768 D
[18]
[1]
Maven
767 D
[1]
Mobile
980 D
[1]
NodeJs
768 D
[3]
Physics
764 D
[4]
PugJS
768 D
[2]
React
778 D
[132]
Science
965 D
[1]
[2]
Spring
767 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
932 D
[1]
WebLogic
964 D
[4]