วิธีการลบภาษาใน Joomla

| CMS-Joomla | 449 | 879 วันที่แล้ว

การถอนการติดตั้งภาษาไทยใน joomla หรือวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั้งไปแล้ว (how to uninstall language pack in joomla)

จากบทความที่แล้วเรื่อง การติดตั้งภาษาไทยใน joomla กันไปแล้ว บทความนี้เรามาดูวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั­้งไปแล้วกันบ้าง ซึ่งอันดับแรกเลยก็เข้าสู่ระบบก่อน โดยไปที่ administrator จากนั้นให้ไปดูในส่วนของ Extension - Extension Manage ไปในส่วนของ Manage ให้ลบในส่วนของ Thai Language Pack ออก ให้เลือก Thai Language Pack จากนั้นกด Uninstall ตามรูปด้านล่าง

แค่นี้ภาษาที่เราเคยติดตั้งไปแล้วก็ได้ถูกลบออกเป็นที่เรียบร้อยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
878 D
[1]
Android
769 D
[40]
Animal
862 D
[1]
Apache
877 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
879 D
[1]
[3]
[1]
Database
877 D
[4]
[1]
Docker
773 D
[1]
Fruit
862 D
[2]
Git
665 D
[5]
HTML
665 D
[1]
Housework
867 D
[2]
IT
859 D
[2]
Imacro
879 D
[17]
Java
662 D
[1]
Java-Web
769 D
[1]
[2]
MQL5
691 D
[3]
MakeMoney
664 D
[18]
[1]
Maven
663 D
[1]
Mobile
876 D
[1]
NodeJs
664 D
[3]
Physics
660 D
[4]
PugJS
664 D
[2]
React
674 D
[132]
Science
861 D
[1]
[2]
Spring
663 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
828 D
[1]
WebLogic
860 D
[4]