วิธีการลบภาษาใน Joomla

| CMS-Joomla | 349 | 724 วันที่แล้ว

การถอนการติดตั้งภาษาไทยใน joomla หรือวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั้งไปแล้ว (how to uninstall language pack in joomla)

จากบทความที่แล้วเรื่อง การติดตั้งภาษาไทยใน joomla กันไปแล้ว บทความนี้เรามาดูวิธีการลบภาษาที่ได้ติดตั­้งไปแล้วกันบ้าง ซึ่งอันดับแรกเลยก็เข้าสู่ระบบก่อน โดยไปที่ administrator จากนั้นให้ไปดูในส่วนของ Extension - Extension Manage ไปในส่วนของ Manage ให้ลบในส่วนของ Thai Language Pack ออก ให้เลือก Thai Language Pack จากนั้นกด Uninstall ตามรูปด้านล่าง

แค่นี้ภาษาที่เราเคยติดตั้งไปแล้วก็ได้ถูกลบออกเป็นที่เรียบร้อยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
723 D
[1]
Android
614 D
[40]
Animal
707 D
[1]
Apache
723 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
724 D
[1]
[3]
[1]
Database
723 D
[4]
[1]
Docker
619 D
[1]
Fruit
707 D
[2]
Git
510 D
[5]
HTML
510 D
[1]
Housework
712 D
[2]
IT
704 D
[2]
Imacro
724 D
[17]
Java
508 D
[1]
Java-Web
614 D
[1]
[2]
MQL5
536 D
[3]
MakeMoney
509 D
[18]
[1]
Maven
508 D
[1]
Mobile
721 D
[1]
NodeJs
510 D
[3]
Physics
505 D
[4]
PugJS
510 D
[2]
React
519 D
[132]
Science
706 D
[1]
[2]
Spring
508 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
674 D
[1]
WebLogic
705 D
[4]