เริ่มต้นใช้งาน React

| React | 314 | 511 วันที่แล้ว
วันนี้ผมจะลองมาใช้งาน React ดูครับ

เข้าไปดู Document ในลิ้ง https://reactjs.org/docs/add-react-to-a-new-app.html

จะเห็นว่าเราสามารถสร้าง React ได้อยู่ 2 แบบ คือ สร้างโดยการ New App ขึ้นมาใหม่เลย กับการใช้งาน โดยที่เรามีโปรเจ็คอยู่แล้ว แล้วนำ React ไปใช้กับโปรเจ็คที่มีอยู่

มาดูวิธีแรกกัน เราจะสร้างโดย New App ขึ้นมาใหม่

ดังนั้นผมต้อง ติดตั้งคำสั่ง create-react-app ให้เป็นแบบ global และใช้คำสั่งนี้ในการสร้าง react app ตามตัวอย่างด้านล่าง

npm install -g create-react-app
create-react-app howtoclicks-react
เมื่อได้แล้วเราก็จะได้โปรเจ็ค react app ขึ้นมาแล้ว ซึ่งจะมีตัวอย่างคำสั่งตามด้านล่าง
จากตัวอย่างมีหลายคำสั่งที่เราสามารถลองใช้งานได้ เช่น
Inside that directory, you can run several commands:

 npm start
  Starts the development server.

 npm run build
  Bundles the app into static files for production.

 npm test
  Starts the test runner.

 npm run eject
  Removes this tool and copies build dependencies, configuration files
  and scripts into the app directory. If you do this, you can’t go back!

We suggest that you begin by typing:

 cd howtoclicks-react
 npm start

Happy hacking!
เรามาลอง start โปรเจ็คดู โดยเข้าไปที่โปรเจ็คที่เราสร้าง แล้วใช้คำสั่ง npm start ตามตัวอย่าง
cd howtoclicks-react
npm start
เมื่อเราใช้คำสั่งก็จะได้โปรเจ็คที่เราพึ่งได้สร้างไปแล้ว ตามตัวอย่าง
มาดูโครงสร้างโปรเจ็คกันหน่อยดีกว่า ตามด้านล่างเลย
comments

[1]
Adobe-PDF
700 D
[1]
Android
591 D
[40]
Animal
684 D
[1]
Apache
700 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
701 D
[1]
[3]
[1]
Database
700 D
[4]
[1]
Docker
595 D
[1]
Fruit
684 D
[2]
Git
487 D
[5]
HTML
487 D
[1]
Housework
689 D
[2]
IT
681 D
[2]
Imacro
701 D
[17]
Java
484 D
[1]
Java-Web
591 D
[1]
[2]
MQL5
513 D
[3]
MakeMoney
486 D
[18]
[1]
Maven
485 D
[1]
Mobile
698 D
[1]
NodeJs
486 D
[3]
Physics
482 D
[4]
PugJS
486 D
[2]
React
496 D
[132]
Science
683 D
[1]
[2]
Spring
485 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
650 D
[1]
WebLogic
682 D
[4]