การเปลี่ยน favicon ใน joomla

| CMS-Joomla | 599 | 879 วันที่แล้ว

วิธีการเปลี่ยน favicon ใน joomla (how to change joomla favicon)

สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการปรับเปลี่ยน favicon ใน joomla กันครับ ซึ่ง favicon เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ว่­าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไหน อย่างเช่น เว็บไซต์ youtube ถ้าเราเปิดแท็บไว้ แต่ไม่ได้เปิดหน้าเว็บ จะเห็นเป็นรูปสีแดง ๆ มีรูปปุ่ม play สีขาว ๆ อยู่ข้างใน เราสามารถทราบได้ทันทีเลยว่าเป็นเว็บ youtube บทความนี้เรามาดูวิธีทำใน joomla กันครับ

ใน joomla หรือ Template ปกตินั้นจะเก็บ favicon ไว้ที่ templates จากนั้นเลือก templates ที่เราใช้อยู่ตามรูปด้านล่าง
จากรูปจะเห็นว่าเรามีไฟล์ favicon อยู่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยหาไฟล์ favicon ที่ต้องการ ปกติจะใช้ .icon ไฟล์จากนั้นเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันแล้วนำมาทับไฟล์เดิม แค่นี้ก็ได้แล้วครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
878 D
[1]
Android
769 D
[40]
Animal
862 D
[1]
Apache
878 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
879 D
[1]
[3]
[1]
Database
877 D
[4]
[1]
Docker
773 D
[1]
Fruit
862 D
[2]
Git
665 D
[5]
HTML
665 D
[1]
Housework
867 D
[2]
IT
859 D
[2]
Imacro
879 D
[17]
Java
662 D
[1]
Java-Web
769 D
[1]
[2]
MQL5
691 D
[3]
MakeMoney
664 D
[18]
[1]
Maven
663 D
[1]
Mobile
876 D
[1]
NodeJs
664 D
[3]
Physics
660 D
[4]
PugJS
664 D
[2]
React
674 D
[132]
Science
861 D
[1]
[2]
Spring
663 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
828 D
[1]
WebLogic
860 D
[4]