การเปลี่ยน favicon ใน joomla

| CMS-Joomla | 678 | 983 วันที่แล้ว

วิธีการเปลี่ยน favicon ใน joomla (how to change joomla favicon)

สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการปรับเปลี่ยน favicon ใน joomla กันครับ ซึ่ง favicon เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บอกให้รู้ว่­าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไหน อย่างเช่น เว็บไซต์ youtube ถ้าเราเปิดแท็บไว้ แต่ไม่ได้เปิดหน้าเว็บ จะเห็นเป็นรูปสีแดง ๆ มีรูปปุ่ม play สีขาว ๆ อยู่ข้างใน เราสามารถทราบได้ทันทีเลยว่าเป็นเว็บ youtube บทความนี้เรามาดูวิธีทำใน joomla กันครับ

ใน joomla หรือ Template ปกตินั้นจะเก็บ favicon ไว้ที่ templates จากนั้นเลือก templates ที่เราใช้อยู่ตามรูปด้านล่าง
จากรูปจะเห็นว่าเรามีไฟล์ favicon อยู่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยหาไฟล์ favicon ที่ต้องการ ปกติจะใช้ .icon ไฟล์จากนั้นเปลี่ยนชื่อให้ตรงกันแล้วนำมาทับไฟล์เดิม แค่นี้ก็ได้แล้วครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
982 D
[1]
Android
873 D
[40]
Animal
966 D
[1]
Apache
982 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
983 D
[1]
[3]
[1]
Database
982 D
[4]
[1]
Docker
877 D
[1]
Fruit
966 D
[2]
Git
769 D
[5]
HTML
769 D
[1]
Housework
971 D
[2]
IT
963 D
[2]
Imacro
983 D
[17]
Java
766 D
[1]
Java-Web
873 D
[1]
[2]
MQL5
795 D
[3]
MakeMoney
768 D
[18]
[1]
Maven
767 D
[1]
Mobile
980 D
[1]
NodeJs
768 D
[3]
Physics
764 D
[4]
PugJS
768 D
[2]
React
778 D
[132]
Science
965 D
[1]
[2]
Spring
767 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
932 D
[1]
WebLogic
964 D
[4]