การสร้าง Sequence ใน PostgreSQL กับสร้างใน pgAdmin

| Tool-pgAdmin Database-PostgreSQL | 681 | 723 วันที่แล้ว
บทความนี้ผมมาแนะนำวิธีการสร้าง Sequence ใน PostgreSQL ครับ เอาไว้เป็นตัวอย่างในการสร้างครั้งต่อ ๆ ไปครับ

มาดูวิธีแรกเป็นการสร้างแบบใช้คำสั่ง SQL ครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง

CREATE SEQUENCE howtoclicks_simple_seq
  INCREMENT 1
  START 1
  MINVALUE 1
  MAXVALUE 999999999999
;
ในที่นี้ผมได้ตั้งชื่อ Sequence ว่า howtoclicks_simple_seq ครับ เพื่อผมจะได้นำไปใช้กับ Table ที่ชื่อว่า howtoclicks_simple ส่วนคำว่า seq เป็นคำย่อของ Sequence ครับ เพื่อเวลาดูโค้ดจะได้รู้เลยว่าเป็น Sequence INCREMENT เป็นการกำหนดว่าจะให้เพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ START เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น MINVALUE เป็นการกำหนดค่าต่ำสุด MAXVALUE เป็นการกำหนดค่าสูงสุด จากตัวอย่างผมได้สร้าง Sequence ที่ชื่อว่า howtoclicks_simple_seq โดยเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 โดยมีค่ามากที่สุดที่ 999999999999 ลองตัวอย่างต่อไป ผมได้สร้าง โดยการเพิ่ม CACHE กับ ให้มันเป็น CYCLE
CREATE SEQUENCE howtoclicks_simple_seq
  CYCLE
  INCREMENT 1
  START 1
  MINVALUE 1
  MAXVALUE 999999999999
  CACHE 2;
ในตัวอย่างนี้ผมทำให้มันเป็น CYCLE ด้วย เพื่อว่าพอมันถึงค่าสูงสุดแล้วมันจะกลับมาเริ่มใหม่เป็น Cycle และจะกำหนด Cache ไว้ 2 เพียงแค่นี้เราก็สามารถก็อปไป แล้วเปลี่ยนชื่อรันได้ตามต้องการเลย ส่วนวิธีการการสร้าง Sequence ใน pgAdmin ก็สามารถทำได้ตามรูปด้านล่าง
จากรูปให้เราคลิกขวาตรง Sequence แล้วเลือก Create Sequence แล้วก็ใส่ค่าตามต้องการเลย
comments

[1]
Adobe-PDF
845 D
[1]
Android
736 D
[40]
Animal
829 D
[1]
Apache
845 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
846 D
[1]
[3]
[1]
Database
845 D
[4]
[1]
Docker
741 D
[1]
Fruit
829 D
[2]
Git
632 D
[5]
HTML
632 D
[1]
Housework
834 D
[2]
IT
826 D
[2]
Imacro
846 D
[17]
Java
629 D
[1]
Java-Web
736 D
[1]
[2]
MQL5
658 D
[3]
MakeMoney
631 D
[18]
[1]
Maven
630 D
[1]
Mobile
843 D
[1]
NodeJs
632 D
[3]
Physics
627 D
[4]
PugJS
632 D
[2]
React
641 D
[132]
Science
828 D
[1]
[2]
Spring
630 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
796 D
[1]
WebLogic
827 D
[4]