ตัวอย่างโค้ด Java การต่อเว็บแล้วแปลงให้เป็น String โดยใช้ BufferedReader

| Java Java-Web | 591 | 871 วันที่แล้ว
ตัวอย่างนี้เราจะทำการต่อกับ URL โดยใช้ java.net.URL.URL จากนั้นเราก็ทำการ openConnection เมื่อเราทำการ connect เสร็จแล้ว เราก็ใช้ BufferedReader อ่านมา จากนั้นเราก็ทำการแปลงเป็น String

ตัวอย่างโค้ดตามด้านล่าง

protected static String getContentHttp(String url) throws Exception{
 URL urlObj = new URL(url);
 URLConnection con = urlObj.openConnection();
  
 con.setDoOutput(true); // we want the response 
 con.connect();
  
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream()));
  
 StringBuilder response = new StringBuilder();
 String inputLine;
  
 String newLine = System.getProperty("line.separator");
 while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
     response.append(inputLine + newLine);
 }
  
 in.close();
  
 return response.toString();
}
comments

[1]
Adobe-PDF
980 D
[1]
Android
871 D
[40]
Animal
964 D
[1]
Apache
980 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
981 D
[1]
[3]
[1]
Database
980 D
[4]
[1]
Docker
875 D
[1]
Fruit
964 D
[2]
Git
767 D
[5]
HTML
767 D
[1]
Housework
969 D
[2]
IT
961 D
[2]
Imacro
981 D
[17]
Java
764 D
[1]
Java-Web
871 D
[1]
[2]
MQL5
793 D
[3]
MakeMoney
766 D
[18]
[1]
Maven
765 D
[1]
Mobile
978 D
[1]
NodeJs
766 D
[3]
Physics
762 D
[4]
PugJS
766 D
[2]
React
776 D
[132]
Science
963 D
[1]
[2]
Spring
765 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
930 D
[1]
WebLogic
962 D
[4]