Compare Files ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 453 | 591 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการ Compare Files ใน Eclipse กันครับ ซึ่งบางครั้งผมอยากรู้ว่าไฟล์สองไฟล์มีความแตกต่างกันยังไง หรือบางครั้งเราแก้โค้ดไป แล้วอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้าง เราก็อยากเอาไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถทำได้โดยการ

คลิกเลือกไฟล์ทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Compare With จากนั้นเลือก Each Other ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว Eclipse ก็จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เช่นตัวอย่างการเปรียบเทียบตามรูปด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
700 D
[1]
Android
591 D
[40]
Animal
684 D
[1]
Apache
700 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
701 D
[1]
[3]
[1]
Database
700 D
[4]
[1]
Docker
595 D
[1]
Fruit
684 D
[2]
Git
487 D
[5]
HTML
487 D
[1]
Housework
689 D
[2]
IT
681 D
[2]
Imacro
701 D
[17]
Java
484 D
[1]
Java-Web
591 D
[1]
[2]
MQL5
513 D
[3]
MakeMoney
486 D
[18]
[1]
Maven
485 D
[1]
Mobile
698 D
[1]
NodeJs
486 D
[3]
Physics
482 D
[4]
PugJS
486 D
[2]
React
496 D
[132]
Science
683 D
[1]
[2]
Spring
485 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
650 D
[1]
WebLogic
682 D
[4]