Compare Files ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 743 | 944 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการ Compare Files ใน Eclipse กันครับ ซึ่งบางครั้งผมอยากรู้ว่าไฟล์สองไฟล์มีความแตกต่างกันยังไง หรือบางครั้งเราแก้โค้ดไป แล้วอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้าง เราก็อยากเอาไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถทำได้โดยการ

คลิกเลือกไฟล์ทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Compare With จากนั้นเลือก Each Other ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว Eclipse ก็จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เช่นตัวอย่างการเปรียบเทียบตามรูปด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
1053 D
[1]
Android
944 D
[40]
Animal
1038 D
[1]
Apache
1053 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1054 D
[2]
CMS-SMF
1054 D
[1]
[3]
[1]
Database
1053 D
[4]
[1]
Docker
949 D
[1]
Fruit
1038 D
[2]
Git
840 D
[5]
HTML
840 D
[1]
Housework
1042 D
[2]
IT
1034 D
[2]
Imacro
1054 D
[17]
Java
838 D
[1]
Java-Web
944 D
[1]
[2]
MQL5
866 D
[3]
MakeMoney
840 D
[18]
[1]
[1]
Maven
839 D
[5]
[1]
Mobile
1051 D
[1]
NodeJs
840 D
[3]
Physics
835 D
[4]
PugJS
840 D
[2]
React
849 D
[132]
Science
1036 D
[1]
[2]
Spring
839 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1004 D
[1]
WebLogic
1035 D
[4]