Compare Files ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 686 | 873 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการ Compare Files ใน Eclipse กันครับ ซึ่งบางครั้งผมอยากรู้ว่าไฟล์สองไฟล์มีความแตกต่างกันยังไง หรือบางครั้งเราแก้โค้ดไป แล้วอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้าง เราก็อยากเอาไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถทำได้โดยการ

คลิกเลือกไฟล์ทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Compare With จากนั้นเลือก Each Other ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว Eclipse ก็จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เช่นตัวอย่างการเปรียบเทียบตามรูปด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
982 D
[1]
Android
873 D
[40]
Animal
966 D
[1]
Apache
982 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
983 D
[1]
[3]
[1]
Database
982 D
[4]
[1]
Docker
877 D
[1]
Fruit
966 D
[2]
Git
769 D
[5]
HTML
769 D
[1]
Housework
971 D
[2]
IT
963 D
[2]
Imacro
983 D
[17]
Java
766 D
[1]
Java-Web
873 D
[1]
[2]
MQL5
795 D
[3]
MakeMoney
768 D
[18]
[1]
Maven
767 D
[1]
Mobile
980 D
[1]
NodeJs
768 D
[3]
Physics
764 D
[4]
PugJS
768 D
[2]
React
778 D
[132]
Science
965 D
[1]
[2]
Spring
767 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
932 D
[1]
WebLogic
964 D
[4]