Compare Files ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 594 | 739 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการ Compare Files ใน Eclipse กันครับ ซึ่งบางครั้งผมอยากรู้ว่าไฟล์สองไฟล์มีความแตกต่างกันยังไง หรือบางครั้งเราแก้โค้ดไป แล้วอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้าง เราก็อยากเอาไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถทำได้โดยการ

คลิกเลือกไฟล์ทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Compare With จากนั้นเลือก Each Other ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว Eclipse ก็จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เช่นตัวอย่างการเปรียบเทียบตามรูปด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
848 D
[1]
Android
739 D
[40]
Animal
832 D
[1]
Apache
847 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
849 D
[1]
[3]
[1]
Database
847 D
[4]
[1]
Docker
743 D
[1]
Fruit
832 D
[2]
Git
635 D
[5]
HTML
635 D
[1]
Housework
837 D
[2]
IT
829 D
[2]
Imacro
849 D
[17]
Java
632 D
[1]
Java-Web
739 D
[1]
[2]
MQL5
661 D
[3]
MakeMoney
634 D
[18]
[1]
Maven
633 D
[1]
Mobile
846 D
[1]
NodeJs
634 D
[3]
Physics
630 D
[4]
PugJS
634 D
[2]
React
644 D
[132]
Science
831 D
[1]
[2]
Spring
633 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
798 D
[1]
WebLogic
830 D
[4]