Compare Files ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 507 | 649 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการ Compare Files ใน Eclipse กันครับ ซึ่งบางครั้งผมอยากรู้ว่าไฟล์สองไฟล์มีความแตกต่างกันยังไง หรือบางครั้งเราแก้โค้ดไป แล้วอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้าง เราก็อยากเอาไฟล์เก่ากับไฟล์ใหม่มาเปรียบเทียบกัน เราสามารถทำได้โดยการ

คลิกเลือกไฟล์ทั้งสองที่ต้องการเปรียบเทียบกัน จากนั้นให้คลิกขวา แล้วเลือก Compare With จากนั้นเลือก Each Other ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว Eclipse ก็จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้าง เช่นตัวอย่างการเปรียบเทียบตามรูปด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
758 D
[1]
Android
649 D
[40]
Animal
742 D
[1]
Apache
758 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
759 D
[1]
[3]
[1]
Database
758 D
[4]
[1]
Docker
654 D
[1]
Fruit
742 D
[2]
Git
545 D
[5]
HTML
545 D
[1]
Housework
747 D
[2]
IT
739 D
[2]
Imacro
759 D
[17]
Java
542 D
[1]
Java-Web
649 D
[1]
[2]
MQL5
571 D
[3]
MakeMoney
544 D
[18]
[1]
Maven
543 D
[1]
Mobile
756 D
[1]
NodeJs
544 D
[3]
Physics
540 D
[4]
PugJS
544 D
[2]
React
554 D
[132]
Science
741 D
[1]
[2]
Spring
543 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
709 D
[1]
WebLogic
740 D
[4]