การ Backup Table เป็นคำสั่ง SQL ใน pgAdmin

| Database-PostgreSQL | 827 | 740 วันที่แล้ว
บทความนี้ผมมาแนะนำวิธีการ Backup Table โดยใช้ pgAdmin กันคับ

ซึ่งวิธีการนั้นให้คลิกขวาที่ Table ใน pgAdmin จากนั้น ก็เลือก Backup.. แล้วใส่ชื่อกับที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการ Backup จากนั้นก็กด Backup

เมื่อเราลองเข้าไปดู ไฟล์ จะเป็นประมาณนี้

เป็นไฟล์ที่ผม Backup มาจากตารางชื่อ howtoclicks-simple เราจะเห็นว่าเราอ่านไม่รู้เรื่อง บางครั้งเราก็อยากได้ Backup ที่เป็นคำสั่ง sql เพื่อนำไปใช้งาน ดังนั้นเราควรปรับนิดหน่อย ตอน Backup ก็เลือก Format เป็น Plain ซะ ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากนั้น ในแถบ Dump Options ก็ให้เลือก Use Insert Commands เป็น Yes ซะหน่อยเพือให้เวลา Dump ออกมาจะได้เป็นคำสั่ง Insert
เมื่อได้แล้วลองเข้าไปดูซะหน่อย ก็จะได้ประมาณนี้
แค่นี้เราก็ได้คำสั่ง SQL ไปใช้งานได้แล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
848 D
[1]
Android
739 D
[40]
Animal
832 D
[1]
Apache
847 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
849 D
[1]
[3]
[1]
Database
847 D
[4]
[1]
Docker
743 D
[1]
Fruit
832 D
[2]
Git
635 D
[5]
HTML
635 D
[1]
Housework
837 D
[2]
IT
829 D
[2]
Imacro
849 D
[17]
Java
632 D
[1]
Java-Web
739 D
[1]
[2]
MQL5
661 D
[3]
MakeMoney
634 D
[18]
[1]
Maven
633 D
[1]
Mobile
846 D
[1]
NodeJs
634 D
[3]
Physics
630 D
[4]
PugJS
634 D
[2]
React
644 D
[132]
Science
831 D
[1]
[2]
Spring
633 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
798 D
[1]
WebLogic
830 D
[4]