Creating a Relationship ใน Neo4j

| Database-Neo4j | 960 | 996 วันที่แล้ว
ความสำคัญอย่างหนึ่งของ Database ก็คือ Relationship หรือความสัมพันธ์นั่นเอง เรามาดูวิธีการสร้าง Relationship ใน Neo4j กันครับ

ใน Neo4j นั้น Relationship เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง Node เข้าด้วยกัน

ไปดู Syntax กันก่อนครับ ตามด้านล่าง

CREATE (node1)-[:RelationshipType]->(node2)
เมื่อได้ Syntax แล้วเราก็ลองไปดูตัวอย่างกันครับ ผมลองใช้ Query ดูครับ
CREATE (n1:howtoclicks)-[r:join]->(n2:howtoclicksgroup)
เมื่อลองรันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากตัวอย่างผมสร้าง node มีชื่อ(ผมขอเรียก label ว่าชื่อแล้วกันนะคับ)ว่า howtoclicks จากนั้นก็สร้าง relationship ที่มีชนิดเป็น join แล้วก็ให้เชื่อมกับ node ที่ชื่อว่า howtoclicksgroup เมื่อรันแล้วก็ให้ return มาด้วยก็ได้การเชื่อมตามรูป โดยการเชื่อม มีการเชื่อมจาก n1 ไป n2 ตามหัวลูกศร ถ้าเราลองสร้างแบบ เอาหัวลูกศรชี้ไปอีกทางได้หรือเปล่านะ!!!! มาลองดูกันครับ
จากรูปเราจะเห็นว่าใช้ได้ครับ เอะ!!! แล้วเราจะให้มันเชื่อมกันทั้งสองด้านได้หรือเปล่านะ ต้องลองอีกครั้งครับ
จะเห็นว่าเมื่อ Create และ ใช้ relationship แบบทั้งสองฝั่งจะเกิด Error จาก Error มันบอกว่า Only directed relationships are supported in CREATE
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
889 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
889 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1053 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]