การแยกตัวประกอบ โดยการตั้งหาร

| Mathematics-M1 | 4544 | 652 วันที่แล้ว
เราได้ทำความรู้จักตัวประกอบกันไปแล้วในบทความเรื่อง ตัวหาร ตัวประกอบ ตัวหารร่วม ตัวประกอบร่วม คณิตศาสตร์ ม.1 และเรายังได้เรียนรู้วิธี การแยกตัวประกอบ โดยการพิจารณาตัวประกอบเฉพาะ และในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหาร สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักตัวประกอบเฉพาะ สามารถดูได้ที่บทความ จำนวนเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะ คณิตศาสตร์ ม.1

สำหรับการแยกตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ นั้น หมายถึง ประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของตัตวประกอบเฉพาะ ซึ่งมีวิธีการแยกตัวประกอบอย่างน้อย 3 วิธี ดังนี้
1. การแยกตัวประกอบ โดยการพิจารณาตัวประกอบเฉพาะ
2. การแยกตัวประกอบ โดยการตั้งหาร
3. การแยกตัวประกอบ โดยการเขียนแผนภาพ

เราไปดูการแยกตัวประกอบโดยวิธีการตั้งหารกันเลย

หลักการ
1. นำจำนวนนับที่ต้องการแยกตัวประกอบมาเขียนภายใต้เครื่องหมายหาร
2. ในแต่ละขั้นตอนของการหารนั้น จะต้องเลือกตัวหารโดยเลือกจากตัวประกอบเฉพาะที่สามารถหารจำนวนนับ
3. นำตัวหารที่ได้จากข้อ 2 มาหารจำนวนนับที่ต้องการแยกตัวประกอบ
4. หารต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่มีตัวประกอบเฉพาะที่สามารถหารตัวนับได้ลงตัวอีก
5. พิจารณาตัวประกอบเฉพาะที่นำมาหารทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน และตัวประกอบเฉพาะผลหารในขั้นตอนสุดท้าย
6. การแยกตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับใด ๆ ก็คือประโยคที่แสดงการเขียนจำนวนนับนั้นในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะที่นำมาหารทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนและตัวประกอบเฉพาะที่เป็นผลหารที่เป็นผลหารในขั้นตอนสุดท้าย

ตัวอย่างการแยกตัวประกอบของ 12 โดยวิธีตั้งหาร
1 นำ 12 มาเป็นตั้งตั้ง
2. เลือกตัวประกอบเฉพาะที่หาร 12 ได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 2
3. นำ 12 ÷ 2 = 6
4. ให้หารต่อไปเรื่อย ๆ จะได้ 6 ÷ 2 = 3
5 ให้พิจารณาตัวสีประกอบเฉพาะ ซึ่งในที่นี้ก็คือตัวที่มีสีแดง ๆ
6. จะได้ตัวประกอบของ 12 ก็คือ 2 x 2 x 3

ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.mathmyself.com/mathmyself/image/Factor12.gif ลองดูอีกซักโจทย์เป็น โจทย์ตัวอย่างการแยกตัวประกอบโดยการตั้งหาร แยกตัวประกอบของ 18 18 ÷ 2 = 9 9 ÷ 3 = 3 จะได้ตัวประกอบของ 18 ก็คือ 2 x 3 x 3
ขอบคุณรูปภาพจาก http://www.mathmyself.com/mathmyself/image/Factor18.gif ลองเอาโจทย์แบบฝึกหัดไปทำกันครับ จงแยกตัวประกอบของจำนวนนับต่อไปนี้ โดยการตั้งหาร 1) 28 2) 42 3) 189 4) 378 5) 120 6) 210 7) 432 8) 825 9) 128 10) 135 11) 451 12) 735
comments

[1]
Adobe-PDF
758 D
[1]
Android
649 D
[40]
Animal
742 D
[1]
Apache
758 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
759 D
[1]
[3]
[1]
Database
758 D
[4]
[1]
Docker
654 D
[1]
Fruit
742 D
[2]
Git
545 D
[5]
HTML
545 D
[1]
Housework
747 D
[2]
IT
739 D
[2]
Imacro
759 D
[17]
Java
542 D
[1]
Java-Web
649 D
[1]
[2]
MQL5
571 D
[3]
MakeMoney
544 D
[18]
[1]
Maven
543 D
[1]
Mobile
756 D
[1]
NodeJs
544 D
[3]
Physics
540 D
[4]
PugJS
544 D
[2]
React
554 D
[132]
Science
741 D
[1]
[2]
Spring
543 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
709 D
[1]
WebLogic
740 D
[4]