คอมเม้นในภาษา HTML

| HTML | 971 | 908 วันที่แล้ว
ในภาษา HTML เราสามารถใส่คอมเม้นเข้าไปได้ โดยคอมเม้นก็จะไม่โชว์ในหน้าเว็บ แต่ถ้าเรา view source เราสามารถเห็นคอมเม้นได้

โดยการใส่คอมเม้นนั้น เราสามารถใช้รูปแบบ <!-- ... --> ในคอมเม้น

ตัวอย่างการใช้คอมเม้นใน HTML
<div>show</div>
<!-- not show -->
เราสามารถคอมเม้นหลาย ๆ บรรทัดได้เหมือนกัน เช่น ตัวอย่างการใช้คอมเม้นใน HTML
<div>show</div>
<!--
not show 1
not show 2
not show 3
-->
show
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คอมเม้น HTML ใน script ได้เหมือนกัน เช่น
<script>
<!-- 
 document.write("Hello World!")
//-->
</script>
ในทำนองเดียวกัน เราก็สามารถใช้คอมเม้น HTML ใน Style ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น
<style>
<!--
  .example {
    border:1px solid #4a7d49;
  }
//-->
</style>
ลองนำไปใช้กันดูครับ ซึ่งถ้าเราดู view source เราสามารถเห็นคอมเม้นได้ ฉะนั้นมีบางคนบอกว่า SEO ก็นำ comment ไปคำนวณด้วยเหมือนกัน
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
799 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
799 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
963 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]