คอมเม้นในภาษา HTML

| HTML | 548 | 596 วันที่แล้ว
ในภาษา HTML เราสามารถใส่คอมเม้นเข้าไปได้ โดยคอมเม้นก็จะไม่โชว์ในหน้าเว็บ แต่ถ้าเรา view source เราสามารถเห็นคอมเม้นได้

โดยการใส่คอมเม้นนั้น เราสามารถใช้รูปแบบ <!-- ... --> ในคอมเม้น

ตัวอย่างการใช้คอมเม้นใน HTML
<div>show</div>
<!-- not show -->
เราสามารถคอมเม้นหลาย ๆ บรรทัดได้เหมือนกัน เช่น ตัวอย่างการใช้คอมเม้นใน HTML
<div>show</div>
<!--
not show 1
not show 2
not show 3
-->
show
นอกจากนี้เรายังสามารถใช้คอมเม้น HTML ใน script ได้เหมือนกัน เช่น
<script>
<!-- 
 document.write("Hello World!")
//-->
</script>
ในทำนองเดียวกัน เราก็สามารถใช้คอมเม้น HTML ใน Style ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น
<style>
<!--
  .example {
    border:1px solid #4a7d49;
  }
//-->
</style>
ลองนำไปใช้กันดูครับ ซึ่งถ้าเราดู view source เราสามารถเห็นคอมเม้นได้ ฉะนั้นมีบางคนบอกว่า SEO ก็นำ comment ไปคำนวณด้วยเหมือนกัน
comments

[1]
Adobe-PDF
700 D
[1]
Android
591 D
[40]
Animal
684 D
[1]
Apache
700 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
701 D
[1]
[3]
[1]
Database
700 D
[4]
[1]
Docker
595 D
[1]
Fruit
684 D
[2]
Git
487 D
[5]
HTML
487 D
[1]
Housework
689 D
[2]
IT
681 D
[2]
Imacro
701 D
[17]
Java
484 D
[1]
Java-Web
591 D
[1]
[2]
MQL5
513 D
[3]
MakeMoney
486 D
[18]
[1]
Maven
485 D
[1]
Mobile
698 D
[1]
NodeJs
486 D
[3]
Physics
482 D
[4]
PugJS
486 D
[2]
React
496 D
[132]
Science
683 D
[1]
[2]
Spring
485 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
650 D
[1]
WebLogic
682 D
[4]