การสร้างปฏิทิน ใน Microsoft Word

| Microsoft-Word | 1494 | 1104 วันที่แล้ว

สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการสร้างปฏิทินใน Microsoft Word กันครับ ซึ่งหลาย ๆ คนต้องการที่จะสร้างปฎิทินเพื่อให้ใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word แต่ไม่รู้วิธีการสร้าง หรือสร้างไม่เป็น หรือสร้างโดยใช้เวลานาน บทนี้เรามาดูวิธีการสร้างปฏิทินแบบง่าย ๆ กันครับ

การสร้างปฏิทินที่เราจะนำเสนอในบทนี้ เป็นการสร้างโดยการใช้ Template ของปฏิทินที่ Microsoft Word มีไว้ให้อยู่แล้ว ส่วนวิธีการนั้น ให้เราไปที่ File -> New จากนั้นค้นหาด้วยคำว่า calendar ก็จะปรากฎแบบปฏิทินมาให้เลือกมากมาย ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกได้แล้วเราก็จะได้ปฏิทินในแบบที่เราเลือก และเรายังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบ
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]