การเปลี่ยน Port ของ Tomcat

| Apache-Tomcat | 940 | 1041 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการเปลี่ยน port ของ tomcat กันครับ ซึ่งบางครั้งเราต้องการให้ tomcat ไปรัน port อื่นเราสามารถเซตได้ง่าย ๆ

โดยการเข้าไปที่ Directory Home ของ Tomcat ครับ จากนั้นให้เข้าไปที่ diractory conf ของ tomcat จะมีไฟล์ที่ชื่อ server.xml อยู่ให้เราเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขครับ

จากนั้นก็ทำการ Start ได้เลยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]