มาเตรียม Cloud Server สำหรับทำ Server กันครับ

| Cloud-Server Ubuntu | 654 | 962 วันที่แล้ว
ผมได้ทำการเช่า Linode ไว้ จากนั้นผมใช้ OS เป็น Ubuntu ผมให้มันเป็นตัว Server สำหรับเว็บไซต์ ดังนั้น ในการทำเว็บไซต์แต่ละครั้ง และการติดตั้งโปรแกรมแต่ละตัวก็มีการทำซ้ำ ๆ กัน ดังนั้นในบทความนี้ผมเลย list คำสั่งที่ใช้บ่อย ๆ และเป็นประจำในการเริ่มต้นทำ Server สำหรับ Website มาไว้ครับ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในครั้งต่อไป

ก่อนอื่นก็ทำการ update ระบบก่อนครับ โดยใช้คำสั่ง

apt-get update
จากนั้นก็ไปติดตั้ง Git ครับ เพื่อสำหรับ pull code มา apt-get install git
apt-get install git
จากนั้นก็ไป config git ซะหน่อย
git config --global user.name "howtoclicks"
git config --global user.email "[email protected]"
จากนั้นก็ไป install docker ครับ เราไป add GPG key กันก่อน
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
จากนั้นก็ไป Add the Docker repository to APT
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
ถ้าเกิด Error ว่า add-apt-repository: command not found
add-apt-repository: command not found
ให้เราไป Install the software-properties-common Package ก่อนครับ
sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties
จากนั้นก็ไป Add the Docker repository to APT ใหม่อีกรอบครับ
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
จากนั้นก็ update
sudo apt-get update
จากนั้นก็ install docker จาก repo
apt-cache policy docker-ce
sudo apt-get install -y docker-ce
check status ซะหน่อย
sudo systemctl status docker
เมื่อติดตั้ง docker เสร็จแล้วก็ไป ติดตั้ง docker compose กันครับ โดยติดตั้งได้จากลิ้ง https://github.com/docker/compose/releases เพียงแค่นี้เราก็พร้อแล้วสำหรับการ deploy โปรเจ็ค
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]