การสร้าง Java Maven Project ใน Eclipse

| Java Tool-Eclipse | 762 | 887 วันที่แล้ว
มาดูวิธีการสร้าง Java Maven Project ใน Eclipse กันครับ ซึ่งทำให้เราสามารถจัดการ library ของโปรเจ็คได้อย่างง่าย ๆ 

เริ่มด้วยการไปที่ New แล้วเลือก Maven Project ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

ต่อไปเป็นการเลือกชื่อ project name และตำแหน่งของโปรเจ็ค ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกได้แล้วก็กด Next ครับ จะได้หน้าต่างให้เลือก Archetype ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
จากนั้นกด Next ครับ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Archetype Parameters ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากนั้นกด Finish ได้เลยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]