การสร้าง Java Maven Project ใน Eclipse

| Java Tool-Eclipse | 824 | 980 วันที่แล้ว
มาดูวิธีการสร้าง Java Maven Project ใน Eclipse กันครับ ซึ่งทำให้เราสามารถจัดการ library ของโปรเจ็คได้อย่างง่าย ๆ 

เริ่มด้วยการไปที่ New แล้วเลือก Maven Project ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

ต่อไปเป็นการเลือกชื่อ project name และตำแหน่งของโปรเจ็ค ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกได้แล้วก็กด Next ครับ จะได้หน้าต่างให้เลือก Archetype ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
จากนั้นกด Next ครับ จากนั้นจะปรากฎหน้าต่าง Archetype Parameters ตามตัวอย่างด้านล่าง
จากนั้นกด Finish ได้เลยครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1017 D
[1]
Android
908 D
[40]
Animal
1001 D
[1]
Apache
1017 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1018 D
[2]
CMS-SMF
1018 D
[1]
[3]
[1]
Database
1017 D
[4]
[1]
Docker
913 D
[1]
Fruit
1001 D
[2]
Git
804 D
[5]
HTML
804 D
[1]
Housework
1006 D
[2]
IT
998 D
[2]
Imacro
1018 D
[17]
Java
801 D
[1]
Java-Web
908 D
[1]
[2]
MQL5
830 D
[3]
MakeMoney
803 D
[18]
[1]
[1]
Maven
802 D
[1]
Mobile
1015 D
[1]
NodeJs
803 D
[3]
Physics
799 D
[4]
PugJS
803 D
[2]
React
813 D
[132]
Science
1000 D
[1]
[2]
Spring
802 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
967 D
[1]
WebLogic
999 D
[4]