java เขียนไฟล์ text แบบง่าย ๆ

| Java | 989 | 976 วันที่แล้ว
มาเขียนโค้ดอ่านไฟล์ text แบบง่าย ๆ กันครับ ตามตัวอย่างโค้ดด้านล่างเลย

public static void writeTextFile(String fileName, String content) throws IOException {
	File file = new File("D:\Example\HowtoClicks\txtfile\" + fileName + ".txt");
	
	FileWriter writer = new FileWriter(file, true);  //True = Append to file, false = Overwrite
	writer.write(content);
	writer.close();
		
	System.out.println("write " + fileName + " success");
}
สร้าง method ไว้เพื่อว่าจะก็อบไปใช้แบบง่าย ๆ ใน method มีการรับค่า ชื่อไฟล์ แล้วก็รับค่าข้อความที่แสดงในไฟล์ text แต่สำหรับที่เก็บนั้นผมฟิกไว้ที่ ไดร์ D ซึ่งเป็นโค้ดที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะเป็นการฟิกไว้ แต่ไม่เป็นไรครับ เราทำขึ้นมาเพื่อให้ก็อบได้ง่าย ๆ แล้วนำไปเปลี่ยนกันเอาเองครับ สำหรับ Exception นั้นในโค้ดไม่ได้มีการจัดการแต่อย่างใด ผมได้โยน Exception ให้กับ method ที่เรียกมันแล้วกันครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]