การสร้าง Java Package ใน Eclipse

| Tool-Eclipse Java | 684 | 977 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการสร้าง Java Package แบบง่าย ๆ ใน Eclipse กันครับ

เริ่มด้วยเปิด Eclipse ขึ้นมา จากนั้นเลือกโปรเจ็คที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวา เลือก New จากนั้นเลือก Package ครับ ตามตัวอย่างด้านล่าง

จากนั้นให้ทำการตั้งชื่อ package ตามต้องการ ในตัวอย่างผมตั้งชื่อว่า com.howtoclicks.article ตามตัวอย่างด้านล่าง
สำหรับการตั้งชื่อ package ใน java นั้น - ให้ตั้งชื่อเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนระหว่าง class หรือ interfaces - ให้ตั้งชื่อ package กลับหลังสำหรับโดเมน เช่น สมมติผมมี domain คือ howtoclicks.com ผมก็ควรตั้งชื่อว่า com.howtoclicks จากนั้นตามด้วยชื่อ package ที่ต้องการ ในตัวอย่างผมใช้ package ว่า article ผมจึงได้ว่า com.howtoclicks.article สำหรับชื่อที่ซ้ำกันภายใต้โดเมนเดียวกันนั้น ควรจะมีการประชุมกันเพื่อที่จะได้ชื่อที่เหมาะสม - เราจะเห็นว่า package ใน java เองก็ขึ้นต้นด้วย java หรือ javax - สำหรับชื่อที่มีไม่ถูกต้องสำหรับชื่อ package เช่น มีอักขระพิเศษ หรือขึ้นต้นด้วย int ซึ่งเป็นคำสงวนใน Java ก็ควรจะมีการประชุมกันในบริษัทหรือใช้ขีดล่างเพื่อให้ได้ชื่อที่เหมาะสม ลองไปดูตัวอย่างการตั้งชื่อ package กันครับตามตัวอย่างด้านล่าง
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/package/namingpkgs.html เพียงแค่นี้เราก็ได้ package ตามต้องการแล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]