การกำหนดจำนวนหลักของ Combo Box (ActiveX control) ด้วย Spin Button ใน Excel

| Microsoft-Excel | 1059 | 977 วันที่แล้ว
จากบทความที่แล้วเรื่อง การใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel บทความนี้เราจะมานำ Spin Button ไปใช้ในการกำหนดจำนวนหลักของ Combo Box กันบ้างครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะให้กรอกข้อมูลลงใน Conbo Box ได้เท่ากับจำนวนของ Spin Button โดยสามารถแก้ไขจำนวนหลักได้โดยใช้ Spin Button ครับ เรามาเริ่มกันเลย

เรามาเริ่มกันต้นด้วยการ Insert Combo Box (ActiveX control) กันครับ ซึ่ง อยู่ใน Developer สำหรับใครที่ยังไม่มี Developer ให้เข้าไปจัดการใน Ribbon ครับ ตามตัวอย่างบทความที่แล้ว ต่อไปก็เลือก insert จากนั้นก็ให้เลือก Combo Box (ActiveX control) ครับ ตามรูปด้านล่าง

จากนั้นก็นำไปวางในที่ที่ต้องการครับ จากนั้นให้เราเข้าไปดู properties ของ combo box ครับ จะเห็นว่าตัวที่ใช้ในการกำหนดหลักของ combo box ก็คือ max length (เลข 0 คือไม่จำกัดครับ ลองเปลี่ยนค่าแล้วลองกรอกข้อมูลดูครับ) ตามรูปด้านล่าง
เรารู้วิธีการกำหนดจำนวนหลักแล้ว จากนั้นต่อไปไปนำ spin button มาวางบ้าง ดูตัวอย่างการใช้ spin button ได้ที่ การใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel จากนั้นผมก็ทำให้เชื่อมให้แสดงค่านิดหนึ่ง ตามรูปด้านล่าง
จากนั้นต่อไป เป็นส่วนสำคัญ นั่นคือ การเชื่อมค่าของ spin button ให้เข้ากับ จำนวนหลักของ combo box ครับ ให้เราคลิกที่ spin button แล้วดับเบิลคลิกมา หรือคลิกขวา view source ก็ได้ครับ เพื่อเราจะกำหนดหลัก เมื่อ spin button ทำการเปลี่ยนค่าครับ จากนั้นให้เราใส่โค้ดเข้าไป
ComboBox1.MaxLength = SpinButton1.Value
โค้ดส่วนแรก ComboBox1.MaxLength เป็นการกำหนด maxLength ให้กับ combo box ให้มีค่าเท่ากับ SpinButton1.Value ซึ่งเป็นค่าของ spin button เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]