การกำหนดจำนวนหลักของ Combo Box (ActiveX control) ด้วย Spin Button ใน Excel

| Microsoft-Excel | 988 | 885 วันที่แล้ว
จากบทความที่แล้วเรื่อง การใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel บทความนี้เราจะมานำ Spin Button ไปใช้ในการกำหนดจำนวนหลักของ Combo Box กันบ้างครับ ซึ่งในที่นี้ผมจะให้กรอกข้อมูลลงใน Conbo Box ได้เท่ากับจำนวนของ Spin Button โดยสามารถแก้ไขจำนวนหลักได้โดยใช้ Spin Button ครับ เรามาเริ่มกันเลย

เรามาเริ่มกันต้นด้วยการ Insert Combo Box (ActiveX control) กันครับ ซึ่ง อยู่ใน Developer สำหรับใครที่ยังไม่มี Developer ให้เข้าไปจัดการใน Ribbon ครับ ตามตัวอย่างบทความที่แล้ว ต่อไปก็เลือก insert จากนั้นก็ให้เลือก Combo Box (ActiveX control) ครับ ตามรูปด้านล่าง

จากนั้นก็นำไปวางในที่ที่ต้องการครับ จากนั้นให้เราเข้าไปดู properties ของ combo box ครับ จะเห็นว่าตัวที่ใช้ในการกำหนดหลักของ combo box ก็คือ max length (เลข 0 คือไม่จำกัดครับ ลองเปลี่ยนค่าแล้วลองกรอกข้อมูลดูครับ) ตามรูปด้านล่าง
เรารู้วิธีการกำหนดจำนวนหลักแล้ว จากนั้นต่อไปไปนำ spin button มาวางบ้าง ดูตัวอย่างการใช้ spin button ได้ที่ การใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel จากนั้นผมก็ทำให้เชื่อมให้แสดงค่านิดหนึ่ง ตามรูปด้านล่าง
จากนั้นต่อไป เป็นส่วนสำคัญ นั่นคือ การเชื่อมค่าของ spin button ให้เข้ากับ จำนวนหลักของ combo box ครับ ให้เราคลิกที่ spin button แล้วดับเบิลคลิกมา หรือคลิกขวา view source ก็ได้ครับ เพื่อเราจะกำหนดหลัก เมื่อ spin button ทำการเปลี่ยนค่าครับ จากนั้นให้เราใส่โค้ดเข้าไป
ComboBox1.MaxLength = SpinButton1.Value
โค้ดส่วนแรก ComboBox1.MaxLength เป็นการกำหนด maxLength ให้กับ combo box ให้มีค่าเท่ากับ SpinButton1.Value ซึ่งเป็นค่าของ spin button เมื่อเสร็จแล้วจะได้ตามตัวอย่างด้านล่าง
comments

[1]
Adobe-PDF
920 D
[1]
Android
811 D
[40]
Animal
904 D
[1]
Apache
920 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
921 D
[1]
[3]
[1]
Database
920 D
[4]
[1]
Docker
815 D
[1]
Fruit
904 D
[2]
Git
707 D
[5]
HTML
707 D
[1]
Housework
909 D
[2]
IT
901 D
[2]
Imacro
921 D
[17]
Java
704 D
[1]
Java-Web
811 D
[1]
[2]
MQL5
733 D
[3]
MakeMoney
706 D
[18]
[1]
Maven
705 D
[1]
Mobile
918 D
[1]
NodeJs
706 D
[3]
Physics
702 D
[4]
PugJS
706 D
[2]
React
716 D
[132]
Science
903 D
[1]
[2]
Spring
705 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
870 D
[1]
WebLogic
902 D
[4]