การใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel

| Microsoft-Excel | 1691 | 978 วันที่แล้ว
สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูการใช้ spin button (ActiveX control) ใน Excel กันครับ ซึ่งในตัวอย่างจะเป็นการใส่ spin button แล้วทำการกดขึ้นลง แล้วนำค่ามาใส่ใน ช่องกันแบบง่าย ๆ นะครับ ไปดูวิธีทำกันเลย

เริ่มจากเปิด Excel กันขึ้นมาครับ จากนั้นไปที่เมนู Developer ครับ ถ้าใครยังไม่มีก็ไปกำหนดให้มันแสดงก่อนครับ โดยเข้าไปที่ File เลือก Options จากนั้นเข้าไปที่ Customize Ribbon ครับ จากด้านขวามือให้เราติ๊กถูกที่ Developer ครับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

เมื่อได้แล้วให้เราเพิ่ม spin button (ActiveX control) โดยไปที่แถบ Developer แล้วเลือก Insert จากนั้นเลือก spin button (ActiveX control) ครับ ตามรูปด้านล่าง
จากนั้นให้เรานำไปวางที่ที่เราต้องการครับ เมื่อได้แล้ว ผมจะทำการ ดับเบิลคลิกเพื่อเพิ่มโค้ดครับ โดยผมจะใส่โค้ด
Range("H9") = SpinButton1.Value
เพื่อจะนำค่าของ SpinButton มาใส่ใน Cell ที่ชื่อ H9 ครับ เมื่อได้แล้วรองกดเล่นดูครับ ก็จะได้ดังรูปด้านล่าง
เพียงแค่นี้เราก็จะได้ค่าของ Spin Button ไปใช้ได้แล้ว เราสามารถกำหนด Properties ให้กับ Spin Button ได้ตามตัวอย่างโค้ด
SpinButton1.Max = 100 // ค่าสูงสุด
SpinButton1.Min = 0 // ค่าต่ำสุด
SpinButton1.SmallChange = 2 // ค่าที่ใช้ในการเพิ่มแต่ละครั้งเมื่อกด spin button
เราสามารถกำหนดค่าให้กับ Cell โดยไม่เขียนโค้ดก็ได้นะ โดยเข้าไปที่ Properties ของ Spin Button แล้วกำหนดค่าให้กับ Properties ตามตัวอย่างด้านล่าง
ลองนำไปปรับใช้กันดูครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]