การติดตั้ง PostgreSQL

| Database-PostgreSQL | 896 | 989 วันที่แล้ว
เรามาดูวิธีการติดตั้ง PostgreSQL กันครับ ซึ่งเป็น Open Source database ตัวหนึ่ง เว็บหลักอยู่ที่ https://www.postgresql.org/

ก่อนอื่นเข้าไปเว็บหลักครับ https://www.postgresql.org/download/ จากนั้นดาวน์โหลดมา จากนั้นก็ทำการติดตั้ง

กด Next ครับ เมื่อได้แล้วจะปรากฎหน้าต่างให้เลือกที่เก็บสำหรับ Database ของเราครับ ตามตัวอย่างด้านล่า่ง
จากนั้นก็ Next ต่อไปครับ จะปรากฎหน้าต่าง data directory สำหรับเลือกที่เก็บข้อมูลครับ ซึ่งเราสามารถแยกเก็บตัวโปรแกรมกับตัวข้อมูลจากกันได้ครับ ในที่นี้ผมใช้ที่เดียวกันเลยคับ ซึ่งมี Folder data อยู่ในตัวโปรแกรมอีกทีหนึ่ง ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
จากนั้นกด Next ต่อไปได้ครับ มันจะให้ใส่ password เริ่มต้นครับ ใส่ Password ตามต้องการ
จากนั้นกด Next ต่อครับ จะปรากฎหน้าต่างให้ใส่ port ครับ ปกติจะเป็น 5432 นะคับ แต่ในที่นี้ผมเลือก 5433 คับ เพราะ 5432 ผมได้ติดตั้งตัวอื่นไว้แล้ว ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
จากนั้นกด Next จะเป็นการให้เลือก location ของ database ครับ ในที่นี้ผมเลือก Default นะคับ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง
จากนั้นกด Next ต่อครับ จะเป็นหน้า reday เพื่อเตรียมตัวติดตั้งครับให้กด Next เพื่อทำการติดตั้งไปเลยครับ เมื่อได้แล้ว ลองเชื่อมต่อ Database ดูครับ
ถ้าขึ้นตามรูปแสดงว่าต่อได้แล้วครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]