เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มสร้างเว็บไซต์

| Tool-Dreamweaver | 400 | 1104 วันที่แล้ว
สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการเตรียมความพร้อมในการสร้างเว็บไซต์ การเซตค่าต่าง ๆ เริ่มต้น เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานกันครับ

เริ่มต้นด้วยการสร้างโพลเดอร์สำหรับไว้เก็บโค้ด รูปภาพ มีเดีย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ไว้ด้วยกัน เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการย้าย และการพัฒนา เริ่มต้นจากสร้างโพลเดอร์ก่อนจากนั้นไปที่ Site แล้วเลือก Manage Sites... จะปรากฏหน้าต่างดังรูปด้านล่าง

จากนั้นให้เรากด New เพื่อทำการดึงโพลเดอร์มาเก็บไว้ในโปรเจ็คเราเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
ให้เราตั้งชื่อโปรเจ็คที่เราสร้างขึ้น จากนั้นให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้เพื่อสำหรับโปคเจ็ค
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]