เพชร

| Science | 902 | 907 วันที่แล้ว
เพชรได้ชื่อว่าเป็น ราชันย์แห่งอัญมณี เนื่องจากมีความแข็งแกร่งทนทานที่สุดในโลก คำว่า diamond มาจากภาษากรีกว่า adamas หมายถึง กำชัยชนะเหนือทุกสิ่ง เพชรมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบทางเคมี และมีหลายสี แต่ที่นิยมที่สุดคือ เพชรใส ไม่มีสี ชาวกรีกมีความเชื่อเกี่ยวกับเพชรว่า สามารถป้องกันยาพิษได้

comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]