ทำไมยุงที่กัดเราจึงเป็นตัวเมีย

| Animal | 353 | 908 วันที่แล้ว
รู้หรือไม่ว่า ยุงที่กัดเราล้วนเป็นตัวเมีย ยุงตัวเมียดูดเลือดเราเพื่อเพิ่มสารอาหารให้ตนเอง เพราะในช่วงชีวิตของมันที่มีระยะเวลา 2 เดือน มันต้องออกไข่ถึง 5 ครั้ง การดูดเลือดจึงเป็นการเตรียมพร้อมในการผลิตไข่ หลังจากดูดเลือดแล้วยุงตัวเมียจะไปวางไข่ ส่วนอาการคันที่เกิดขึ้น มาจากขณะที่มันดูดเลือด ยุงจะปล่อยสารกระตุ้นที่มีสภาพเป็นกรดที่ผิวของเรา ทำให้เรารู้สึกคัน ต่างจากยุงตัวผู้ที่ชอบดูดยอดอ่อนของกิ่งไม้ หรือน้ำเหนียว ๆ ที่ตาต้นไม้ ไม่กัดใคร
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]