ไข่ด้านใดออกมาจากตัวแม่ไก่อ่อน

| Animal | 371 | 996 วันที่แล้ว
แม่ไก่จะเบ่งไข่ผ่านทางช่องคลอดออกมาทางช่องทวารหนัก ซึ่งอาจจะทำให้ไข่สัมผัสกับอุจจาระของมัน มีการถกเถียงกันว่า ไข่ด้านไหนออกมาก่อน ถ้าด้านปลายมนออกมาก่อน แม่ไก่ก็ไม่ต้องใช้เวลาเบ่งนาน แต่ถ้าปลายมนออกมาได้แล้ว ส่วนที่เหลือกับด้านปลายแหลมก็จะลื่นหลุดมาเอง นักวิจัยจึงเฝ้าสังเกตแม่ไก่ขณะออกไข่ จนได้ผลสรุปออกมาว่า ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าไข่ด้านไหนจะออกมาก่อน บางทีก็ปลายมน บางทีก็ปลายแหลม
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]