ทำไมสนามกอล์ฟมี 18 หลุม

| Science | 521 | 908 วันที่แล้ว
มีเรื่องเล่าสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในปี ค.ศ. 1858 สมาชิกของชมรมกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์คนหนึ่งบอกว่าจะต้องเล่นกอล์ฟ 18 หลุม จึงจะสามารถดื่มเหล้าสกอตซ์ขวดที่ห้าได้หมด และมีเลื่อนไขว่า จะดื่มหนึ่งครั้งต่อการตีหนึ่งหลุม และจะถือว่าการเล่นกอล์ฟจะจบลงเมื่อเหล้าสกอตช์หมด น่าเศร้าที่เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่า ในตอนแรกนั้น สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์มี 22 หลุม มี 11 แฟร์เวย์ เล่นทั้งสองข้าง ในปี ค.ศ. 1764 แฟร์เวย์สองอันถูกมองว่าสั้นเกินไป มันจึงถูกรวมกันเข้าเพื่อให้เป็นเก้าแฟร์เวย์และ 18 หลุม จากกฎดั้งเดิมที่เขียนโดยราชสมาคมและชมรมกอล์ฟเก่าแก่ของเซนต์แอนดรูว์ ได้ใช้ข้อกำหนดนี้เป็นมาตรฐานของสนามกอล์ฟ และปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]