ทำไมสนามกอล์ฟมี 18 หลุม

| Science | 558 | 1001 วันที่แล้ว
มีเรื่องเล่าสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในปี ค.ศ. 1858 สมาชิกของชมรมกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์คนหนึ่งบอกว่าจะต้องเล่นกอล์ฟ 18 หลุม จึงจะสามารถดื่มเหล้าสกอตซ์ขวดที่ห้าได้หมด และมีเลื่อนไขว่า จะดื่มหนึ่งครั้งต่อการตีหนึ่งหลุม และจะถือว่าการเล่นกอล์ฟจะจบลงเมื่อเหล้าสกอตช์หมด น่าเศร้าที่เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่า ในตอนแรกนั้น สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูว์มี 22 หลุม มี 11 แฟร์เวย์ เล่นทั้งสองข้าง ในปี ค.ศ. 1764 แฟร์เวย์สองอันถูกมองว่าสั้นเกินไป มันจึงถูกรวมกันเข้าเพื่อให้เป็นเก้าแฟร์เวย์และ 18 หลุม จากกฎดั้งเดิมที่เขียนโดยราชสมาคมและชมรมกอล์ฟเก่าแก่ของเซนต์แอนดรูว์ ได้ใช้ข้อกำหนดนี้เป็นมาตรฐานของสนามกอล์ฟ และปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
comments

[1]
Adobe-PDF
1017 D
[1]
Android
908 D
[40]
Animal
1001 D
[1]
Apache
1017 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1018 D
[2]
CMS-SMF
1018 D
[1]
[3]
[1]
Database
1017 D
[4]
[1]
Docker
913 D
[1]
Fruit
1001 D
[2]
Git
804 D
[5]
HTML
804 D
[1]
Housework
1006 D
[2]
IT
998 D
[2]
Imacro
1018 D
[17]
Java
801 D
[1]
Java-Web
908 D
[1]
[2]
MQL5
830 D
[3]
MakeMoney
803 D
[18]
[1]
[1]
Maven
802 D
[1]
Mobile
1015 D
[1]
NodeJs
803 D
[3]
Physics
799 D
[4]
PugJS
803 D
[2]
React
813 D
[132]
Science
1000 D
[1]
[2]
Spring
802 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
967 D
[1]
WebLogic
999 D
[4]