คำว่ามาลาเรีย(Malaria) มาจากไหน

| Science | 271 | 908 วันที่แล้ว
ตอนที่ตั้งชื่อโรคนี้ ยังไม่มีการค้นพบว่าโรคแพร่กระจายได้อย่างไร แรกเริ่มเลยทีเดียวคนคิดว่ามันแพร่ไปได้ในอากาศ และชื่อมาลาเรีย (malaria) นี้มาจากภาษาละตินว่า มาล (mal) และ แอเรีย (aria) ซึ่งหมายความว่า อากาศไม่ดี ที่จริงแล้วเชื้อโรคแพร่ไปได้ในน้ำ ไม่ใช่อากาศ
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]