คำว่ามาลาเรีย(Malaria) มาจากไหน

| Science | 294 | 1001 วันที่แล้ว
ตอนที่ตั้งชื่อโรคนี้ ยังไม่มีการค้นพบว่าโรคแพร่กระจายได้อย่างไร แรกเริ่มเลยทีเดียวคนคิดว่ามันแพร่ไปได้ในอากาศ และชื่อมาลาเรีย (malaria) นี้มาจากภาษาละตินว่า มาล (mal) และ แอเรีย (aria) ซึ่งหมายความว่า อากาศไม่ดี ที่จริงแล้วเชื้อโรคแพร่ไปได้ในน้ำ ไม่ใช่อากาศ
comments

[1]
Adobe-PDF
1017 D
[1]
Android
908 D
[40]
Animal
1001 D
[1]
Apache
1017 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1018 D
[2]
CMS-SMF
1018 D
[1]
[3]
[1]
Database
1017 D
[4]
[1]
Docker
913 D
[1]
Fruit
1001 D
[2]
Git
804 D
[5]
HTML
804 D
[1]
Housework
1006 D
[2]
IT
998 D
[2]
Imacro
1018 D
[17]
Java
801 D
[1]
Java-Web
908 D
[1]
[2]
MQL5
830 D
[3]
MakeMoney
803 D
[18]
[1]
[1]
Maven
802 D
[1]
Mobile
1015 D
[1]
NodeJs
804 D
[3]
Physics
799 D
[4]
PugJS
804 D
[2]
React
813 D
[132]
Science
1000 D
[1]
[2]
Spring
802 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
968 D
[1]
WebLogic
999 D
[4]