ทำไมสีฟ้าจึงเป็นสีที่เด็กผู้ชายชอบที่สุด

| Science | 311 | 996 วันที่แล้ว
ย้อนกลับไปในยุคโบราณ เชื่อกันว่าวิญญาณชั่วร้ายจะวนเวียนอยู่ในห้องเลี้ยงเด็ก ด้วยหวังว่าจะเอาวิญญาณที่มีอายุน้อยของเด็ก ๆ ไป และเพื่อจะต่อสู้กับวิญญาณเหล่านี้ พ่อแม่จะต้องแต่งตัวให้ลูกชายในชุดสีฟ้า ซึ่งเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของสวรรค์ ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าลูกสาว เด็กผู้หญิงมักจะถูกแต่งตัวสีดำให้ ส่วนสีชมพูจะกลายมาเป็นสีของเด็กผู้หญิงในช่วงยุคกลาง แต่ที่มาของการใช้สีนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
963 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]