การใส่ภาพ background ให้กับเว็บไซต์ ใน Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 627 | 1104 วันที่แล้ว
สวัสดีครับบทนี้เรามาดูวิธีการใส่ภาพพื้นหลัง หรือ background ให้กับเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver กันครับ

เริ่มแรกให้เรามองดูที่แถบด้านล่างสำหรับใครที่ใช้แบบ Classic จากนั้นในส่วนของ properties ให้กดที่ page properties.. ตามรูปด้านล่าง

เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างเพื่อเซตค่าต่าง ๆ ให้กับเว็บไซต์ ถ้าเราต้องการใส่ภาพพื้นหลัง ก็ให้ดูในส่วนของ Background image ให้เรากรอกที่อยู่รูปภาพ หรือกดที่ Browse.. เพื่อค้นหารูปก็ได้ครับ ในที่นี้แนะนำให้ใช้ Browse.. เพื่อกันความผิดพลาดจากการกรอก แต่ถ้าใครมั่นใจว่ากรอกถูกก็ไม่ว่ากันครับ
จากนั้นให้กด Ok ก็จะได้รูปภาพพื้นหลังให้กับเว็บไซต์ตามรูปที่เลือกได้แล้วครับ
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
889 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
889 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]