ยอดเขาเอเวอเรสต์ยังคงเติบโตอยู่จริงหรือ

| Science | 284 | 996 วันที่แล้ว
จากข้อมูลของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ภูเขาเอเวอเรสต์ยังคงเติบโตราว ๆ 4 มิลลิเมตรทุก ๆ ปี เพราะเปลือกโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกเนื่องจากภูเขาไฟของออสเตรเลียและอินเดียที่เรียกว่า เปลือกยูเรเซียน (Eurasian plate) ได้เลื่อนมาปะทะกันเมื่อล้านกว่าปีมาแล้ว และเป็นต้นกำเนิดของเทือกเขาหิมมาลัย(Himalaya) ยังคงกดต้านกันไว้อย่างต่อเนื่อง นี่ทำให้ยอดเขาหิมาลัยเติบโตขึ้นเล็กน้อยทุกปี ดังนั้น นอกจากเทือกเขาหิมาลัยจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแล้ว มันยังเป็นเทือกเขาที่โตที่เร็วที่สุดด้วย
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
963 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]