ใครค้นพบชา

| Science | 363 | 1001 วันที่แล้ว
ว่ากันว่าชาถูกค้นพบในประเทศจีน ย้อนไปในปี 2737 ก่อนคริสต์ศักราช โดยพระจักรพรรดิ เมื่อลมพัดใบชาลงไปในหม้อต้มน้ำ และทำให้น้ำนั้นมีรสชาติหอมน่าดื่มอย่างน่าประหลาด ชาวยุโรปคนแรกที่รู้จักเครื่องดื่มชาก็คือ แจสเปอร์ เด ครูซา แห่งโปรตุเกส ในปี ค.ศ. 1560 ส่วนชาถุงสำเร็จรูปเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1908 จากการคิดค้นของทอมัส ซัลลิแวน แห่งนิวยอร์ก
comments

[1]
Adobe-PDF
1017 D
[1]
Android
908 D
[40]
Animal
1001 D
[1]
Apache
1017 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1018 D
[2]
CMS-SMF
1018 D
[1]
[3]
[1]
Database
1017 D
[4]
[1]
Docker
913 D
[1]
Fruit
1001 D
[2]
Git
804 D
[5]
HTML
804 D
[1]
Housework
1006 D
[2]
IT
998 D
[2]
Imacro
1018 D
[17]
Java
801 D
[1]
Java-Web
908 D
[1]
[2]
MQL5
830 D
[3]
MakeMoney
803 D
[18]
[1]
[1]
Maven
802 D
[1]
Mobile
1015 D
[1]
NodeJs
803 D
[3]
Physics
799 D
[4]
PugJS
803 D
[2]
React
813 D
[132]
Science
1000 D
[1]
[2]
Spring
802 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
967 D
[1]
WebLogic
999 D
[4]