ใครคิดค้นการพิมพ์

| Science | 512 | 996 วันที่แล้ว
แม้ว่าปี ค.ศ. 1454 โยฮันเนส กูเทนแบร์ก จะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในฐานะเป็นนักประดิษฐ์แท่นพิมพ์ แต่เขาก็ไม่ใช่คนแรกที่ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ เพราะชาวจีนใช้เครื่องพิมพ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1040 แล้ว แต่ได้เลิกใช้ไปก่อนที่จะมาใช้การแกะตัวอักษรเป็นแม่พิมพ์ หนังสือที่เก่าแก่ที่สุดถูกพิมพ์ขึ้นคือ วัชรปรัชญาปารมีตาสูตร(Buddhist Diamond Sutra) ที่พิมพ์ตั้งแต่คริสต์ศักราช 868 อย่างไรก็ตามเมื่อกูเทนแบร์กคิดประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ขึ้นในโลกตะวันตก เขาไม่ทราบเลยว่าชาวจีนมีการพิมพ์ใช้กันอยู่แล้ว และถึงแม้ว่าการขัดแย้งทางการเงินของเขาและหุ้นส่วนจะทำให้ฐานะทางการเงินของเขาล่มจม กูเตนเบิร์กก็ยังคงเป็นนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาล
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]