ชาวกรีกคนใดมีความคิดอ่านก้าวไกลไปกว่ายุคสมัยของตน

| Science | 300 | 1001 วันที่แล้ว
นักคณิตศาสตร์ชื่อพีทาโกรัสกล่าว่าโลกกลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช แต่ไม่มีใครเชื่อเขา แล้วก็ไม่มีใครเชื่อนักดาราศาสตร์ชื่อ อารีสตาร์คัส อีกเหมือนกัน เมื่อเขากล่าวไว้ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราชว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ชายอีกคนหนึ่งที่มีความคิดก้าวไกลกว่ายุคสมัยของเขาที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชคือนักดาราศาสตร์ชื่อ เอราทอสเทนีส ซึ่งได้คำนวณระยะทางรอบโลกไว้ประมาณ 24,860 ไมล์ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อกัน ที่น่าเศร้าก็คือ ผู้คนกลับเลือกที่จะเชื่อ ปโตเลมี ผู้กล่าวไว้ในยุคศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชว่า โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แล้วคนส่วนใหญ่ก็เชื่อเขาต่อ ๆ กันมาอีกถึง 1,600 ปี
comments

[1]
Adobe-PDF
1017 D
[1]
Android
908 D
[40]
Animal
1001 D
[1]
Apache
1017 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1018 D
[2]
CMS-SMF
1018 D
[1]
[3]
[1]
Database
1017 D
[4]
[1]
Docker
913 D
[1]
Fruit
1001 D
[2]
Git
804 D
[5]
HTML
804 D
[1]
Housework
1006 D
[2]
IT
998 D
[2]
Imacro
1018 D
[17]
Java
801 D
[1]
Java-Web
908 D
[1]
[2]
MQL5
830 D
[3]
MakeMoney
803 D
[18]
[1]
[1]
Maven
802 D
[1]
Mobile
1015 D
[1]
NodeJs
803 D
[3]
Physics
799 D
[4]
PugJS
803 D
[2]
React
813 D
[132]
Science
1000 D
[1]
[2]
Spring
802 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
967 D
[1]
WebLogic
999 D
[4]