ชาวกรีกคนใดมีความคิดอ่านก้าวไกลไปกว่ายุคสมัยของตน

| Science | 274 | 908 วันที่แล้ว
นักคณิตศาสตร์ชื่อพีทาโกรัสกล่าว่าโลกกลมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช แต่ไม่มีใครเชื่อเขา แล้วก็ไม่มีใครเชื่อนักดาราศาสตร์ชื่อ อารีสตาร์คัส อีกเหมือนกัน เมื่อเขากล่าวไว้ในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราชว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ชายอีกคนหนึ่งที่มีความคิดก้าวไกลกว่ายุคสมัยของเขาที่อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชคือนักดาราศาสตร์ชื่อ เอราทอสเทนีส ซึ่งได้คำนวณระยะทางรอบโลกไว้ประมาณ 24,860 ไมล์ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อกัน ที่น่าเศร้าก็คือ ผู้คนกลับเลือกที่จะเชื่อ ปโตเลมี ผู้กล่าวไว้ในยุคศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชว่า โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล แล้วคนส่วนใหญ่ก็เชื่อเขาต่อ ๆ กันมาอีกถึง 1,600 ปี
comments

[1]
Adobe-PDF
924 D
[1]
Android
815 D
[40]
Animal
908 D
[1]
Apache
924 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
925 D
[1]
[3]
[1]
Database
924 D
[4]
[1]
Docker
819 D
[1]
Fruit
908 D
[2]
Git
711 D
[5]
HTML
711 D
[1]
Housework
913 D
[2]
IT
905 D
[2]
Imacro
925 D
[17]
Java
708 D
[1]
Java-Web
815 D
[1]
[2]
MQL5
737 D
[3]
MakeMoney
710 D
[18]
[1]
Maven
709 D
[1]
Mobile
922 D
[1]
NodeJs
710 D
[3]
Physics
706 D
[4]
PugJS
710 D
[2]
React
720 D
[132]
Science
907 D
[1]
[2]
Spring
709 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
874 D
[1]
WebLogic
906 D
[4]