ผลไม้อะไรเป็นที่นิยมที่สุดในโลก

| Fruit | 336 | 996 วันที่แล้ว
ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่รู้มาก่อนว่ามะเขือเทศก็ถูกจัดว่าเป็นผลไม้ แต่มันเป็นผลไม้ที่คนนิยมที่สุดในโลก เพราะมีการใช้มะเขือเทศมากกว่า 60 ล้านล้านตัน ซึ่งนับเป็นปริมาณมากกว่ากล้วย ที่มีการผลิตเป็นอับดับสอง คือ 44 ล้านตัน ส่วนอันดับสามคือแอปเปิ้ล มีปริมาณการผลิต 36 ล้านตัน รองลงมาคือส้ม 34 ล้านตัน และแตงโม 22 ล้านตัน
comments

[1]
Adobe-PDF
1012 D
[1]
Android
903 D
[40]
Animal
996 D
[1]
Apache
1012 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1013 D
[2]
CMS-SMF
1013 D
[1]
[3]
[1]
Database
1012 D
[4]
[1]
Docker
908 D
[1]
Fruit
996 D
[2]
Git
799 D
[5]
HTML
799 D
[1]
Housework
1001 D
[2]
IT
993 D
[2]
Imacro
1013 D
[17]
Java
796 D
[1]
Java-Web
903 D
[1]
[2]
MQL5
825 D
[3]
MakeMoney
798 D
[18]
[1]
[1]
Maven
797 D
[1]
Mobile
1010 D
[1]
NodeJs
798 D
[3]
Physics
794 D
[4]
PugJS
798 D
[2]
React
808 D
[132]
Science
995 D
[1]
[2]
Spring
797 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
962 D
[1]
WebLogic
994 D
[4]