การสร้างตารางใน Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 643 | 1104 วันที่แล้ว
สวัสดีครับ บทนี้เรามาดูวิธีการสร้างตารางใน Dreamweaver กันครับ ในการสร้างตารางนี้จะพูดถึงการสร้าง การย่อ การขยาย การผสมเซล การรวมตาราง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับตาราง มาเริ่มกันเลย

เริ่มจากคลิกสร้างตารางโดยไปที่แถบ Common จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายที่เป็นรูปตาราง ดังรูปด้านล่าง

จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดของตาราง เช่นจำนวนแถว จำนวนคอลัมน์ ขอบตาราง และอื่น ๆ
เพียงแค่นี้เราก็ได้ตารางตามที่เราต้องการส่วนใครที่ต้องการขยาย ก็ให้ดึงขอบข่าง ๆ แล้วลาก ส่วนใครที่ต้องการจัดการตารางอื่น ๆ ให้เราเลือกตาราง แล้วคลิกขวาแล้วเลือก Table จะปรากฎเมนูให้เราได้เลือกใช้งาน
จากรูปจะเห็นว่าเราสามารถจัดการกับตารางได้แบบง่าย ๆ เช่น การแยกตาราง รวมตาราง การเพิ่มแถว ลดแถว เพิ่มคอลัมน์ ลดคอลัมน์ ก็ได้เหมือนกัน
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]