การสร้างลิ้งในเว็บ โดยใช้ Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 496 | 1104 วันที่แล้ว
การสร้างลิ้ง เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าอื่น ๆ ใน dreamweaver (how to create link in dreamweaver) บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างลิ้ง เพื่อเชื่อมโยงไปหน้าอื่น ๆ ทั้งลิ้งภายในเว็บ และก็ลิ้งภายนอกเว็บเพื่อไปยังเว็บอื่น ๆ โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver กันครับ ซึ่งลิ้งค์ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างห­นึ่งของการทำเว็บ จะเห็นว่าเว็บแต่ละเว็บจะมีลิ้งให้คลิกไปย­ังส่วนอื่น ๆ ได้ทั้งภายในเว็บและภายนอกเว็บ แทบจะไม่มีเว็บไหนเลยที่ไม่มีลิ้ง เรามาดูวิธีสร้างลิ้งกันครับ

เริ่มด้วย เลือกสิ่งที่ต้องการทำลิ้ง ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือรูปภาพก็ได้ ถ้าเป็นตัวหนังสือให้คลุมดำตัวหนังสือไว้ด­้วยครับ เมื่อเลือกแล้ว ให้มาดูในส่วนของแท็บ properties จะมีส่วนของ Link อยู่ ถ้าต้องการลิ้งในเว็บให้กดรูปโฟลเดอร์แล้ว­เลือกเว็บเลยครับ แต่ถ้าใครต้องการลิ้งไปข้างนอกก็ให้ใส่ url ตรงในช่อง Link เลย

เพียงแค่นี้เราก็ได้ลิ้งที่เราต้องการ เชื่อมไปยังหน้าอื่น ๆ หรือเว็บอื่น ๆ ได้แล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
889 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
889 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1053 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]