การใช้เทมเพลตใน Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 595 | 1101 วันที่แล้ว
วิธีการใช้เทมเพลตในเว็บไซต์ โดย Dreamweaver (how to use website templates in dreamweaver) บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างและใช้งานเทม­เพลตในเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver กันครับ

ปกติถ้าเราทำหน้าเว็บเว็บแรกจนเสร็จสิ้นตา­มความต้องการ แล้วเราต้องทำหน้าอื่นต่อ แต่มีบางส่วนที่เหมือนกับหน้าแรกเช่น ส่วนของ header ส่วนของ menu ส่วนของ footer หรือส่วนอื่น ๆ ที่เหมือน หรือคล้าย ๆ กัน ถ้าทำง่าย ๆ เลยก็คือ ก็อบหน้าเว็บจากหน้าแรกมา แล้วเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต้องการเปลี่ยน พอหน้าอื่น ๆ ก็ทำเหมือน ๆ กัน มันก็ใช้งานได้

แต่ว่า ถ้าหากวันหนึ่งเราต้องการแก้ไขข้อความ โค้ด หรือตำแหน่ง เช่น ต้องการเปลี่ยนข้อความจาก header เราต้องไล่เปลี่ยนทุกหน้าที่ก็อบไป สมมติว่าหน้าเว็บมี 5 หน้าเราก็ต้องไล่เปลี่ยน 5 ที่ ถ้าหน้าเว็บมี 100 หน้า เราก็ต้องเปลี่ยน 100 ที่ สมมติว่าหน้าเว็บมีเป็นพัน ๆ หน้าล่ะ แล้วสมมติว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิ­บ ๆ รอบล่ะ ตายเลย ดังนั้น เทมเพลตคือการทำเว็บเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญ­หานี้

วิธีการก็คือให้สร้าง Template โดยจะมีปุ่มสีเขียวตรงแถบ Common ให้คลิก แล้วเลือกที่ Make Template ก่อนทำการกดให้เลือกหน้าที่ต้องการเป็น Template ขึ้นมาก่อน ดังรูปด้านล่าง

จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้บันทึก Template ให้เราตั้งชื่อ Template แล้วทำการบันทึก
เมื่อบันทึกเสร็จ ทำให้เราได้ Template แล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้ Template กันครับ โดยการคลิก New ขึ้นมา แล้วตรงด้านซ็ายให้เราเลือก Page from Template ซึ่งก็คือการสร้าง Page โดยการใช้ Template จากนั้นให้ทำการเลือก Template ที่ต้องการ
เพียงแค่นี้เราก็ได้หน้าเพจที่ใช้ Template ที่ได้สร้างไว้แล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
1100 D
[1]
Android
991 D
[40]
Animal
1084 D
[1]
Apache
1100 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1101 D
[2]
CMS-SMF
1101 D
[1]
[3]
[1]
Database
1100 D
[4]
[1]
Docker
995 D
[1]
Fruit
1084 D
[2]
Git
887 D
[5]
HTML
887 D
[1]
Housework
1089 D
[2]
IT
1081 D
[2]
Imacro
1101 D
[17]
Java
884 D
[1]
Java-Web
991 D
[1]
[2]
MQL5
913 D
[3]
MakeMoney
886 D
[18]
[1]
[1]
Maven
885 D
[5]
[1]
Mobile
1098 D
[1]
NodeJs
886 D
[3]
Physics
882 D
[4]
PugJS
886 D
[2]
React
896 D
[132]
Science
1083 D
[1]
[2]
Spring
885 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1050 D
[1]
WebLogic
1082 D
[4]