การใช้เทมเพลตใน Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 506 | 977 วันที่แล้ว
วิธีการใช้เทมเพลตในเว็บไซต์ โดย Dreamweaver (how to use website templates in dreamweaver) บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างและใช้งานเทม­เพลตในเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver กันครับ

ปกติถ้าเราทำหน้าเว็บเว็บแรกจนเสร็จสิ้นตา­มความต้องการ แล้วเราต้องทำหน้าอื่นต่อ แต่มีบางส่วนที่เหมือนกับหน้าแรกเช่น ส่วนของ header ส่วนของ menu ส่วนของ footer หรือส่วนอื่น ๆ ที่เหมือน หรือคล้าย ๆ กัน ถ้าทำง่าย ๆ เลยก็คือ ก็อบหน้าเว็บจากหน้าแรกมา แล้วเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่ต้องการเปลี่ยน พอหน้าอื่น ๆ ก็ทำเหมือน ๆ กัน มันก็ใช้งานได้

แต่ว่า ถ้าหากวันหนึ่งเราต้องการแก้ไขข้อความ โค้ด หรือตำแหน่ง เช่น ต้องการเปลี่ยนข้อความจาก header เราต้องไล่เปลี่ยนทุกหน้าที่ก็อบไป สมมติว่าหน้าเว็บมี 5 หน้าเราก็ต้องไล่เปลี่ยน 5 ที่ ถ้าหน้าเว็บมี 100 หน้า เราก็ต้องเปลี่ยน 100 ที่ สมมติว่าหน้าเว็บมีเป็นพัน ๆ หน้าล่ะ แล้วสมมติว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นสิ­บ ๆ รอบล่ะ ตายเลย ดังนั้น เทมเพลตคือการทำเว็บเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญ­หานี้

วิธีการก็คือให้สร้าง Template โดยจะมีปุ่มสีเขียวตรงแถบ Common ให้คลิก แล้วเลือกที่ Make Template ก่อนทำการกดให้เลือกหน้าที่ต้องการเป็น Template ขึ้นมาก่อน ดังรูปด้านล่าง

จะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้บันทึก Template ให้เราตั้งชื่อ Template แล้วทำการบันทึก
เมื่อบันทึกเสร็จ ทำให้เราได้ Template แล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการใช้ Template กันครับ โดยการคลิก New ขึ้นมา แล้วตรงด้านซ็ายให้เราเลือก Page from Template ซึ่งก็คือการสร้าง Page โดยการใช้ Template จากนั้นให้ทำการเลือก Template ที่ต้องการ
เพียงแค่นี้เราก็ได้หน้าเพจที่ใช้ Template ที่ได้สร้างไว้แล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
976 D
[1]
Android
867 D
[40]
Animal
960 D
[1]
Apache
976 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
977 D
[1]
[3]
[1]
Database
976 D
[4]
[1]
Docker
872 D
[1]
Fruit
961 D
[2]
Git
763 D
[5]
HTML
763 D
[1]
Housework
965 D
[2]
IT
957 D
[2]
Imacro
977 D
[17]
Java
761 D
[1]
Java-Web
867 D
[1]
[2]
MQL5
789 D
[3]
MakeMoney
762 D
[18]
[1]
Maven
761 D
[1]
Mobile
974 D
[1]
NodeJs
763 D
[3]
Physics
758 D
[4]
PugJS
763 D
[2]
React
772 D
[132]
Science
959 D
[1]
[2]
Spring
761 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
927 D
[1]
WebLogic
958 D
[4]