การสร้าง Editable Regions ใน Template เพื่อกำหนดพื้นที่สำหรับแก้ไข

| Tool-Dreamweaver | 747 | 1101 วันที่แล้ว
วิธีการสร้างพื้นที่สำหรับแก้ไขได้ใน template (how to creating editable regions in templates) สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างพื้นที่ที่สา­มารถแก้ไขได้ในเพจที่ใช้เทมเพลตกันครับ ซึ่งพื้นที่ที่เราสามารถแก้ไขได้นี้ เราจะเรียกมันว่า editable regions ซึ่งมีวิธีการก็คือ อันดับแรกให้เราเลือกพื้นที่ที่ต้องการก่อ­น ซึ่งไฟล์ที่เราแก้ไขหรือเลือกก็คือไฟล์เทม­เพลต จากนั้นให้ไปที่แถบ common คลิกเลือก Editable Region ตามรูปด้านล่าง

เมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่างสำหรับกรอกชื่อ ให้เราใส่ชื่อ editable region เพื่อให้รู้ว่าเป็นส่วนไหน ตามรูปด้านล่าง
เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้พื้นที่ ที่แต่ละหน้าจะทำการแก้ไขได้แล้ว
comments

[1]
Adobe-PDF
1100 D
[1]
Android
991 D
[40]
Animal
1084 D
[1]
Apache
1100 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1101 D
[2]
CMS-SMF
1101 D
[1]
[3]
[1]
Database
1100 D
[4]
[1]
Docker
995 D
[1]
Fruit
1084 D
[2]
Git
887 D
[5]
HTML
887 D
[1]
Housework
1089 D
[2]
IT
1081 D
[2]
Imacro
1101 D
[17]
Java
884 D
[1]
Java-Web
991 D
[1]
[2]
MQL5
913 D
[3]
MakeMoney
886 D
[18]
[1]
[1]
Maven
885 D
[5]
[1]
Mobile
1098 D
[1]
NodeJs
886 D
[3]
Physics
882 D
[4]
PugJS
886 D
[2]
React
896 D
[132]
Science
1083 D
[1]
[2]
Spring
885 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1050 D
[1]
WebLogic
1082 D
[4]