ทำไมคนจีนจึงนิยมดื่มชา

| Science | 273 | 909 วันที่แล้ว
ชาวจีนเริ่มดื่มชามาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว สาเหตุที่ทำให้ชาวจีนนิยมดื่มชาคืออะไร

นักบวชผู้เผยแพร่ศาสนาชาวตะวันตกที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนเป็นเวลานานคนหนึ่ง ให้ข้อสรุปหลังจากสังเกตนิสัยการดื่มชาของชาวจีนว่า น้ำเปล่าไม่มีรสชาติ ดังนั้นพวกเขาจึงใส่ใบชาในน้ำเดือดให้กลายเป็นน้ำชาไว้ดื่มแทนน้ำเปล่า แต่นี่เป็นเพียงมุมมองของนักบวชคนหนึ่งเท่านั้น ส่วนสาเหตุที่ชาวจีนนิยมดื่มน้ำชานั้นกล่าวกันไปหลายทาง โดยทั่วไปกล่าวกันว่าคนในสมัยโบราณพบว่าน้ำชามีสรรพคุณทางยาหลายอย่าง ดังนั้นจึงหันมานิยมดื่มน้ำชา
comments

[1]
Adobe-PDF
920 D
[1]
Android
811 D
[40]
Animal
904 D
[1]
Apache
920 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
921 D
[1]
[3]
[1]
Database
920 D
[4]
[1]
Docker
815 D
[1]
Fruit
904 D
[2]
Git
707 D
[5]
HTML
707 D
[1]
Housework
909 D
[2]
IT
901 D
[2]
Imacro
921 D
[17]
Java
704 D
[1]
Java-Web
811 D
[1]
[2]
MQL5
733 D
[3]
MakeMoney
706 D
[18]
[1]
Maven
705 D
[1]
Mobile
918 D
[1]
NodeJs
706 D
[3]
Physics
702 D
[4]
PugJS
706 D
[2]
React
716 D
[132]
Science
903 D
[1]
[2]
Spring
705 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
870 D
[1]
WebLogic
902 D
[4]