การสร้างเมนูโดยใช้ spry menu ใน Dreamweaver

| Tool-Dreamweaver | 1128 | 1104 วันที่แล้ว
การสร้างเมนูสวย ๆ ให้กับเว็บไซต์โดยใช้ spry menu (how to create spry menu bar dreamweaver)
สวัสดีครับ บทความนี้เรามาดูวิธีการสร้างเมนูสวย ๆ ให้กับเว็บไซต์กัน สำหรับคนที่ออกแบบเมนูไม่เป็น ออกแบบเมนูแล้วไม่สวย ไม่รู้จะออกแบบยังไง โปรแกรม dreamweaver ช่วยเราได้ โดยมีเมนูที่เรียกว่า spry menu มาให้เราได้เรียกใช้ โดยวิธีการเรียกใช้นั้นให้ไปที่ แถบของ Spry จากนั้นเลือก Spry Menu Bar

เมื่อคลิกแล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาอันหนึ่ง จะเป็นหน้าต่างให้เลือกรูปแบบของเมนู นั่นคือให้เลือกว่าจะเอาเมนูแบบแนวตั้งหรือแนวนอน ตามรูปด้านล่าง
เมื่อเลือกแล้วก็จะได้เมนูขึ้นมาโดยมีเมนูตัวอย่างมาให้ตามรูปด้านล่าง
เมื่อได้เมนูมาแล้ว ให้เราไปทำการแก้เมนูตามที่เราต้องการ โดยคลิกเลือกเมนู จากนั้นให้มองดูในส่วนของ Properties จะมีเมนูให้แก้ไขปรากฎอยู่ ตามรูปด้านล่าง
จากเมนูเราสามารถใส่ลิ้ง หรือเลือกรูปแบบ และจำนวนเมนูได้ตามต้องการเลย เห็นไหมละ การสร้างเมนูแบบสวย ๆ โดยใช้ spry menu bar ใน Dreamweaver แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
comments

[1]
Adobe-PDF
1103 D
[1]
Android
994 D
[40]
Animal
1087 D
[1]
Apache
1103 D
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1104 D
[2]
CMS-SMF
1104 D
[1]
[1]
[1]
[3]
[1]
Database
1103 D
[4]
[1]
Docker
999 D
[1]
[1]
Fruit
1087 D
[2]
Git
890 D
[5]
HTML
890 D
[1]
Housework
1092 D
[2]
IT
1084 D
[2]
Imacro
1104 D
[17]
Java
887 D
[1]
Java-Web
994 D
[1]
[2]
MQL5
916 D
[3]
MakeMoney
889 D
[18]
[1]
[1]
Maven
888 D
[5]
[1]
Mobile
1101 D
[1]
NodeJs
890 D
[3]
Physics
885 D
[4]
PugJS
890 D
[2]
React
899 D
[132]
Science
1086 D
[1]
[2]
Spring
888 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1054 D
[1]
WebLogic
1085 D
[4]