ทำไมชาวบัลแกเรียจึงนิยมดื่มนำเปรี้ยว

| Science | 394 | 909 วันที่แล้ว
บัลแกเรียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป พรมแดนเหนือติดกับประเทศโรมาเนีย ทิศใต้ติดกับสวิตเซอร์แลนด์และตุรกี นมเปรี้ยว เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาตุรกี แต่ชาวบัลแกเรียรู้จักวิธีนำนมแพะมาทำเป็นนมเปรี้ยวนานแล้ว บริเวณคาบสมุทรบอลข่านที่พวกเขาอาศัยอยู่ถูกขนานนามว่าเป็นต้นกำเนิดของนมเปรี้ยว

เมชนีคอฟเชื่อว่าการดื่มนมเปรี้ยวจะทำให้อายุยืน เขาเคยเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วยุโรปเพื่อค้นคว้าและตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและอายุขัย พบว่าชาวบัลแกเรียที่ดื่มนมเปรี้ยวเป็นประจำ เป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปอยู่จำนวนมาก เขาจึงแนะนำให้ผู้คนหันมาดื่มนมเปรี้ยว จนแพร่หลายไปทั่วโลก
comments

[1]
Adobe-PDF
920 D
[1]
Android
811 D
[40]
Animal
904 D
[1]
Apache
920 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
921 D
[1]
[3]
[1]
Database
920 D
[4]
[1]
Docker
815 D
[1]
Fruit
904 D
[2]
Git
707 D
[5]
HTML
707 D
[1]
Housework
909 D
[2]
IT
901 D
[2]
Imacro
921 D
[17]
Java
704 D
[1]
Java-Web
811 D
[1]
[2]
MQL5
733 D
[3]
MakeMoney
706 D
[18]
[1]
Maven
705 D
[1]
Mobile
918 D
[1]
NodeJs
706 D
[3]
Physics
702 D
[4]
PugJS
706 D
[2]
React
716 D
[132]
Science
903 D
[1]
[2]
Spring
705 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
870 D
[1]
WebLogic
902 D
[4]