ทำไมเครื่องแต่งกายประจำชาติของชายชาวอังกฤษจึงเป็นกระโปรง

| Science | 275 | 909 วันที่แล้ว
ความจริงกระโปรงนี้เป็นเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของสกอตแลนด์ แม้ปัจจุบันสกอตแลนด์จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอังกฤษก็ตาม แต่ยังคงอารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเอาไว้อย่างเหนียวแน่น

เครื่องแต่งกายดั้งเดิมนี้เรียกว่า กระโปรงสกอตแลนด์ เป็นกระโปรงหลวม ๆ ที่มีจีบยาวแค่เข่า ส่วนใหญ่มีลายตารางสีแดงสลับสีเขียว ตกแต่งด้วยกระเป๋าหนังหนึ่งใบ

เดิมกระโปรงสกอตแลนด์เคยใช้เป็นเครื่องแต่งกายของทหารในกองทัพ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นเช่นนี้ ต่างกันตรงที่กระเป๋าหนังที่เดิมใช้ใส่เสบียงอาหาร ปัจจุบันที่เราเห็นชายหนุ่มใส่กระโปรงในงานต่าง ๆ ก็เพราะต้องการแสดงอารยธรรมดั้งเดิมของสกอตแลนด์นั่งเอง
comments

[1]
Adobe-PDF
920 D
[1]
Android
811 D
[40]
Animal
904 D
[1]
Apache
920 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
921 D
[1]
[3]
[1]
Database
920 D
[4]
[1]
Docker
815 D
[1]
Fruit
904 D
[2]
Git
707 D
[5]
HTML
707 D
[1]
Housework
909 D
[2]
IT
901 D
[2]
Imacro
921 D
[17]
Java
704 D
[1]
Java-Web
811 D
[1]
[2]
MQL5
733 D
[3]
MakeMoney
706 D
[18]
[1]
Maven
705 D
[1]
Mobile
918 D
[1]
NodeJs
706 D
[3]
Physics
702 D
[4]
PugJS
706 D
[2]
React
716 D
[132]
Science
903 D
[1]
[2]
Spring
705 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
870 D
[1]
WebLogic
902 D
[4]