ทำไมหญิงชาวอิหร่านจึงต้องคลุมหน้า

| Science | 294 | 909 วันที่แล้ว
อิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคร่งกับขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หญิงสาวอิหร่านจะต้องใช้ผ้าสีดำเรียกว่า ชาดอร์(chador) คลุมหน้าให้มิดชิด เหลือแต่ลูกตา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็นใบหน้าของตนเองตามประเพณีโบราณของศาสนาอิสลาม การคลุมหน้าของหญิงสาวถือเป็นการป้องกันอันตรายจากภัยในสังคมไม่ใช่การกดขี่เพศหญิงแต่อย่างใด
comments

[1]
Adobe-PDF
920 D
[1]
Android
811 D
[40]
Animal
904 D
[1]
Apache
920 D
[2]
[10]
[2]
CMS-SMF
921 D
[1]
[3]
[1]
Database
920 D
[4]
[1]
Docker
815 D
[1]
Fruit
904 D
[2]
Git
707 D
[5]
HTML
707 D
[1]
Housework
909 D
[2]
IT
901 D
[2]
Imacro
921 D
[17]
Java
704 D
[1]
Java-Web
811 D
[1]
[2]
MQL5
733 D
[3]
MakeMoney
706 D
[18]
[1]
Maven
705 D
[1]
Mobile
918 D
[1]
NodeJs
706 D
[3]
Physics
702 D
[4]
PugJS
706 D
[2]
React
716 D
[132]
Science
903 D
[1]
[2]
Spring
705 D
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
870 D
[1]
WebLogic
902 D
[4]