วัดขนาดแหวนแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

| General | 101 | 44 วันที่แล้ว
วัดขนาดแหวนแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

เราจะพาไปดูวิธีการวัดขนาดแหวนแบบง่าย ๆ ด้วยตัวเองกันครับ ซึ่งขนาดจะเป็นดังตารางด้านล่างจากรูปจะเห็นว่าเราสามารถใช้วิธีวัดได้ 2 แบบคือ วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางแหวน ขนาดเป็นมิลลิเมตร และการวัดด้วยขนาดของรอบนิ้วตนเองแล้วดูว่านิ้วเราสามารถใส่ได้กับขนาดเบอร์ไหน

วัดโดยใช้เส้นผ่าศูนย์กลางของวงแหวน วิธีการให้ใช้ไม้บรรทัดมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางว่าได้กี่มิล

วัดโดยการใช้ขนาดรอบนิ้ว จะใช้วิธีการหาเชือกหรือกระดาษมาพันรอบนิ้วที่ต้องการสวมแหวน จากนั้นนำกระดาษนั้นไปดูว่ามีกี่มิลลิเมตร พอได้ขนาดแล้วเราก้ไปเทียบจากรูปภาพว่าขนาดที่เราวัดได้นั้น เป็นแหวนเบอร์อะไร
comments

[1]
AGI
58 D
[1]
Adobe-PDF
1162 D
[1]
Android
1053 D
[2]
Angular
36 D
[40]
Animal
1146 D
[1]
Apache
1162 D
[1]
[4]
[2]
[1]
[10]
CMS-Joomla
1163 D
[2]
CMS-SMF
1163 D
[1]
[4]
[1]
[3]
[1]
Database
1162 D
[4]
[1]
DeAI
23 D
[1]
DeData
23 D
[1]
DeFi
23 D
[2]
Docker
53 D
[2]
[1]
Forex
20 D
[1]
Fruit
1147 D
[1]
General
44 D
[2]
Git
949 D
[6]
HTML
53 D
[1]
Health
48 D
[1]
Housework
1151 D
[2]
IT
1143 D
[2]
Imacro
1163 D
[20]
Java
25 D
[1]
Java-Web
1053 D
[2]
[2]
MQL5
975 D
[3]
MakeMoney
948 D
[18]
[1]
[1]
Maven
947 D
[5]
[1]
Mobile
1160 D
[2]
NGINX
36 D
[2]
NodeJs
53 D
[1]
Oracle
53 D
[3]
Physics
944 D
[4]
PugJS
949 D
[2]
React
958 D
[132]
Science
1145 D
[2]
[5]
Spring
36 D
[12]
[7]
[2]
[1]
[4]
Ubuntu
1113 D
[1]
WebLogic
1144 D
[4]